Khởi NghiệpChiến LượcNhân SựMarketing và Bán HàngCông NghệTài ChínhKỹ Năng

Kết quả

Một số quan điểm khác nhau cơ bản giữa quản lý dự án với quản lý quá trình sản xuất liên tục của doanh nghiệp:

Sự khác nhau giữa quản lý quá trình sản xuất liên tục trong doanh nghiệp với quản lý hoạt động dự án bắt nguồn từ sự khác nhau giữa hai lọi hoạt động này. Bảng 10.3 trình bày những điểm khác nhau chủ yếu giữa quá trình sản xuất liên tục với hoạt động phát triển và quản lý dự án.

Bảng 10.3: Những khác nhau cơ bản giữa quản lý sản xuất theo dòng và hoạt động phát triển dự án.

Quá trình quản lý sản xuất theo dòng

Quản lý dự án

Nhiệm vụ có tính lặp lại, liên tục

Nhiệm vụ không có tính lặp lại, liên tục mà có tính chất mới mẻ

Tỷ lệ sử dụng nguồn lực thấp

Tỷ lệ sử dụng nguồn lực cao

Một khối lượng lớn hàng hóa dịch vụ được sản xuất trong một thời kỳ (sản xuất hàng loạt)

Tập trung vào một loại hay  một số lượng nhất định hàng hóa hoặc dịch vụ (sản xuất đơn chiếc)

Thời gian tồn tại của các công ty, doanh nghiệp lâu dài.

Thời gian tồn tại của dự án hữu hạn

Các số liệu quá khứ sẵn có và hữu ích đối với việc ra quyết định.

Số liệu thống kê quá khứ ít có nên không được sử dụng nhiều trong các quyết định về dự án

Không quá tốn kém khi chuộc lại  lỗi lầm

Phải trả giá đắt cho các quyết định sai lầm

Tổ chức theo tổ nhóm là hình thức phổ biến

Nhân sự mới cho mỗi dự án

Trách nhiệm rõ ràng và được điều chỉnh qua thời gian

Phân chia trách nhiệm thay đổi tùy thuôc vào tính chất của từng dự án

Môi trường làm việc tương đối ổn định.

Môi trường làm việc thường xuyên thay đổi

 
Giáo trình Lập Dự Án Đầu Tư
PGS.TS. Nguyễn Bạch Nguyệt
   (quantri.vn biên tập và số hóa)

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn