Khởi NghiệpChiến LượcNhân SựMarketing và Bán HàngCông NghệTài ChínhKỹ Năng

Kết quả

Dự báo cầu thị trường bằng hệ số co giãn cầu:

Cầu thị trường về sản phẩm hay dịch vụ của dự án chịu tác động của rất nhiều nhân tố như (giá cả của chính sản phẩm, thu nhập, giá của các sản phẩm thay thể hoặc bổ sung, thị hiếu, các kỳ vọng…). Sự ảnh hưởng của các nhân tố đến cầu thị trường được lượng hóa thông qua hệ số co giản của cầu theo các nhân tố ảnh hưởng (ED). Hệ số co giãn của cầu cho biết cầu sẽ thay đổi bao nhiêu % khi có 1% thay đổi của một nhân tố (X) nào đó trong điều kiện các nhân tố khác không thay đổi.

Nếu quan hệ giữa lượng cầu Q và nhân tố ảnh hưởng X được biểu diễn dưới dạng phương trình hồi qui Q-F(x) thì công thức tính hệ số co giãn của cầu theo x sẽ được xác định như sau:

Để thực hiện dự báo cầu thị trường theo phương pháp này cần phải tiến hành theo các bước sau:

Bước 1: Thu nhập số liệu về cầu (Q) và nhân tố ảnh hưởng (X) theo thời gian

Bước 2: Tính hệ số co giản qua các năm trên cơ sở số liệu đã thu thập được.

Bước 3: Xác định xu hướng biến đổi của hệ số co giãn trong thời kỳ dự báo và sau đó xác định giá trị hệ số co giãn ở năm dự báo

Bước 4: Dự báo cầu trên cơ sở hệ số co giãn và mức thay đổi của nhân tố (X) đã biết.

Giáo trình Lập Dự Án Đầu Tư
PGS.TS. Nguyễn Bạch Nguyệt
  (quantri.vn biên tập và số hóa)

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn