Khởi NghiệpChiến LượcNhân SựMarketing và Bán HàngCông NghệTài ChínhKỹ Năng

Kết quả

Quản lý sự thay đổi có kế hoạch:

Thay đổi có kế hoạch là những hoạt động thay đổi có chủ định và định hướng mục tiêu. Mục tiêu của thay đổi có kế hoạch là nhằm nâng cao khả năng của tổ chức trong việc thích ứng với sự thay đổi của môi trường. Chẳng hạn như khuyến khích sự đổi mới, trao quyền cho nhân viên, tổ chức đội làm việc là các ví dụ về sự thay đổi. Mặt khác, thay đổi có kế hoạch nhằm tạo ra những thay đổi trong hành vi của người lao động. Sự thành công hay thất bại của tổ chức về căn bản là phụ thuộc vào những gì mà người lao động làm được hay không làm được. Do vậy, sự thay đổi có kế hoạch cũng liên quan đến việc thay đổi cách ứng xử của những cá nhân người lao động trong tổ chức.

Vấn đề đặt ra là thay đổi theo cách như thế nào. Có hai quan điểm thay đổi chính. Đó là sự thay đổ liên tục, dần dần, theo một hướng và thay đổi không liên tục, nhảy vọt, theo đa hướng.

1. Các tác nhân thay đổi

Ai là những người trong tổ chức có trách nhiệm trong việc quản lý các hoạt động thay đổi? Đó chính là các tác nhân thay đổi. Tác nhân thay đổi là người chịu trách nhiệm quản lý các thay đổi hay đề xuất các thay đổi. Có hai loại tác nhân thay đổi: tác nhân bên trong và tác nhân bên ngoài.

Các tác nhân thay đổi bên trong chính là những thành viên của tổ chức bao gồm nhân viên, cán bộ quản lý trung gian, cán bộ chủ chốt của tổ chức. Vì có thời gian làm việc trong tổ chức và quen với tổ chức nên những người này hiểu rất rõ về tổ chức (về con người, hệ thống quyền lực, công việc...) nên có thể đưa ra những thay đổi xác đáng. Tuy nhiên những tác nhân này sẽ phụ thuộc và chịu sự chi phối của hệ thống quyền lực trong tổ chức. Do vậy, những ý kiến hay cách nhìn  nhận của họ có thể thiếu khách quan và có thể không có kinh nghiệm trong việc đưa ta những thay đổi.

Tổ chức cũng có thể thuê dịch vụ tư vấn bên ngoài đưa ra những lời khuyên và trợ giúp cho sự thay đổi của tổ chức. Những dịch vụ đó có thể coi như là các tác nhân thay đổi bên ngoài. Những người này có những nhìn nhận, nhận xét khách quan về tổ chức. Mặt khác, họ còn là những người có nhiều kinh nghiệm, có khả năng đem đến cho tổ chức những cái hay mà những tổ chức khác đang áp dụng. Hơn nữa, những người này không bị chi  phối bởi hệ thống quyền lực trong tổ chức cũng như không phải chịu ảnh hưởng trực tiếp của những hậu quả lâu dài của sự thay đổi tổ chức, do vậy họ có thể đưa ra những thay đổi mạnh mẽ và toàn diện. Tuy nhiên, các tác nhân bên ngoài có thể chưa quen với những chi tiết nhỏ trong tổ chức nên việc đưa ra những thay đổi có thể chưa thật chính xác. Để mời những ngườ này tham gia tư vấn cho sự thay đổi của tổ chức thì tổ chức cũng cần phải có những chi phí tài chính tương đối cao.

2. Đối tượng của sự thay đổi

Các điều kiện môi trường thay đổi đòi hỏi cơ cấu tổ chức phải được điều chính cho phù hợp. Các tác nhân thay đổi có thể điều chỉnh một hoặc nhiều yếu tố chủ yếu của thiết kế cơ cấu tổ chức (xóa bỏ giới hạn theo chiều dọc, mở rộng phạm vi quản lý...). Các tác nhân thay đổi có thể điều chỉnh cơ cấu tổ chức theo hướng: Chuyển từ cơ cấu đơn giản sang cơ cấu đội, cơ cấu ma trận, thiết kế lại công việc, xác định lại bản mô tả công việc...

Sự phát triển của khoa học kỹ thuật đòi hỏi tổ chức cũng phải có những thay đổi nhất định về công nghệ để theo k5ip với điều kiện mới. Các tác nhân thay đổi có thể thay đổi công nghệ tổ chức. Sự thay đổi này thường gắn với việc trang bị máy móc, thiết bị mới, tự động hóa, vi tính hóa...

Các tác nhân có thể thay đổi bố trí tại nơi làm việc. Dựa trên việc xem xét nhu cầu làm việc, yêu cầu trao đổi thông tin, tiếp xúc giữa những nhân viên, nơi đặt trang thiết bị...mà các tác nhân có thể có những thay đổi. Chẳng hạn, việc bỏ các vách ngăn tại nơi làm việc, tạo điều kiện cho việc trao đổi thông tin, thay đổi cách trang trí nơi làm việc.

Mặt khác, các tác nhân thay đổi giúp cá nhân và nhóm làm việc với nhau hiệu quả hơn bằng cách thay đổi thái độ, hành vi của các thành viên trong tổ chức thông qua quá trình giao tiếp, ra quyết định, giải quyết vấn đề.

Giáo trình Hành vi tổ chức 
Chủ biên: PGS.TS. Bùi Anh Tuấn
  PGS.TS. Phạm Thúy Hương

  (quantri.vn biên tập và số hóa)

 

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn