Khởi NghiệpChiến LượcNhân SựMarketing và Bán HàngCông NghệTài ChínhKỹ Năng

Kết quả

Hạn chế trong việc tìm kiếm các phương án lựa chọn để quyết định:

Người ra quyết định hiếm khi tìm kiếm một giải pháp tối ưu, mà thường là một giải pháp thỏa mãn hóa, nên các quyết định thường có tính sáng tạo thấp. Quá trình tìm kiếm thường chỉ hạn chế quanh phương án lựa chọn hiện có hoặc truyền thống. Người ta chỉ đưa ra các phương án lựa chọn có tính sáng tạo  khi cuộc tìm kiếm đơn giản không thể tìm ra một giải pháp thỏa mãn.

Nhiều bằng chứng cho thấy rằng việc ra quyết định thường mang tính “cải thiện” chứ không mang tính toàn diện, nghĩa là người ra quyết định hiếm khi tìm ra vấn đề độc đáo và mới mẻ. Người ra quyết định tránh việc xem xét tất cả các nhân tố quan trọng cho mỗi phương án lựa chọn.

Thay vào đó, họ liên tục có những phép so sánh. Phương thức này đơn giản hóa quá trình ra quyết định bằng cách chỉ đối chiếu những phương án lựa chọn nào có sự khác biệt nhỏ so với sự lựa chọn hiện có. Phương thức này cũng làm cho người ra quyết định thấy không cần thiết phải xem xét toàn diện một phương án lựa chọn và những hệ quả của nó; người ra quyết định chỉ cần xem xét những khía cạnh mà ở đó phương án lựa chọn được đề xuất và những hệ quả của nó khác với nguyên trạng

Giáo trình Hành vi tổ chức 
Chủ biên: PGS.TS. Bùi Anh Tuấn
  PGS.TS. Phạm Thúy Hương

 (quantri.vn biên tập và số hóa)

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn