Khởi NghiệpChiến LượcNhân SựMarketing và Bán HàngCông NghệTài ChínhKỹ Năng

Kết quả

Cơ sở của hành vi cá nhân trong tổ chức (Phần 2: Tính cách và các yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành tính cách cá nhân):

Một số người trầm lặng và thụ động; những người khác lại ồn ã và hăng hái. Khi chúng ta miêu tả một người theo các đặc điểm như trầm lặng, thụ động, ồn ã, tích cực tham gia, tham vọng, trung thành, hay dễ hòa nhập là khi đó chúng ta đang phân hạng họ theo đặc thù tính cách. Tính cách là phong thái tâm lý cá nhân độc đáo quy định cách thức hành vi của cá nhân trong môi trường xã hội và hoạt động. Tính cách được biểu hiện trong hệ thống thái độ của cá nhân và trong các phẩm chất, ý chí của con người. Một cách đơn giản, tính cách của một cá nhân là sự kết hợp của các đặc điểm tâm lý mà chúng ta sử dụng để phân loại người đó.

Một số yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành tính cách của cá nhân:

-  Bẩm sinh, gien di truyền

-  Môi trường nuôi dưỡng

-  Môi trường học tập

-  Môi trường xã hội

-  Môi trường văn hóa

Giáo trình Hành vi tổ chức 
Chủ biên: PGS.TS. Bùi Anh Tuấn
  PGS.TS. Phạm Thúy Hương

  (quantri.vn biên tập và số hóa)

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn