Khởi NghiệpChiến LượcNhân SựMarketing và Bán HàngCông NghệTài ChínhKỹ Năng

Kết quả

Hành vi tổ chức với những thách thức và cơ hội (Phần 9: Sự tồn tại “lao động hai cấp”):

Nhìn chung, người lao động đếu có xu hướng chung là lựa chọn những công việc phù hợp với chuyên môn và kỹ năng của mình, tuy nhiên điều này đến nay đã có sự thay đổi. Trên thị trường lao động, có những người có nhu cầu làm những công việc đòi hỏi chuyên môn, kỹ năng thấp hơn so với khả năng của họ để nhận được một mức lương gần với mức lương tối thiếu. Ngược lại, cũng có những người lao động mong muốn làm các công việc có chuyên môn, kỹ năng phù hợp thậm chế cao hơn so với khả năng để có điều kiện duy trì một mức sống cao trong xã hội. Hiện tượng này được gọi là “lao động hai cấp” và là một thực tế mà các doanh nghiệp phải đối mặt.

Theo kết quả điều tra tại hai thành phố lớn là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, các kỹ sư và cử nhân trẻ mới tốt nghiệp các trường đại học dễ dàng tìm được việc làm nếu như chấp nhận công việc đòi hỏi trình độ chuyên môn thấp hơn và với mức lương thấp hơn so với công việc đòi hỏi đúng trình độ chuyên môn của họ (ví dụ vào năm 2008, một sinh viên tốt nghiệp đại học kinh tế sẽ có được việc làm ngay nếu chấp nhận làm công việc đòi hỏi trình độ trung cấp với mức lương khoảng 1,2 – 1,5 triệu đồng so với mức lương bình quân dành cho công việc đòi hỏi trình độ cử nhân trên thị trường là 2 triệu – 2,5 triệu đồng).

 

Do đặc điểm của thị trường lao động như vậy nên trong doanh nghiệp cũng sẽ tồn tại lực lượng lao động hai cấp. Tình hình này sẽ dẫn đến thách thức to lớn cho các nhà quản lý: Làm thế nào để tạo động lực, khuyến khích sáng tạo cho cả hai lực lượng lao động? Nhất là cho những người lao động có mức lương thấp và cơ hội thăng tiến rất hạn chế? Công việc của những lao động này có cần được thiết kế lại không? Hành vi tổ chức sẽ giúp cho các nhà quản lý có những ý tưởng, những định hướng để giải quyết vấn đề này

 

Giáo trình Hành vi tổ chức 
Chủ biên: PGS.TS. Bùi Anh Tuấn
  PGS.TS. Phạm Thúy Hương

 

(quantri.vn biên tập và số hóa)

 

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn