Khởi NghiệpChiến LượcNhân SựMarketing và Bán HàngCông NghệTài ChínhKỹ Năng

Kết quả

Hành vi tổ chức với những thách thức và cơ hội (Phần 7: Quản lý trong môi trường luôn thay đổi):

Từ xưa đến nay các nhà quản lý luôn quan tâm đến sự thay đổi. Trước kia, trong một thời gian khoảng 10 năm doanh nghiệp chỉ có 1-2 lần thay đổi lớn. Ngày nay, thay đổi là một hoạt động thường xuyên đối với hầu hết các nhà quản lý.

Công tác quản lý trước đây có thể mang đặc trưng là có sự ổn định lâu dài, thỉnh thoảng bị ngắt quãng bởi những giai đoạn thay đổi ngắn. Còn ngày nay, việc quản lý được miêu tả là các giai đoạn dài thay đổi thường xuyên, thỉnh thoảng bị ngắt quãng bởi những giai đoạn ổn định ngắn. Điều đó cũng có nghĩa là quản lý ngày nay được đặt ra trong môi trường luôn thay đổi. Các công việc thực tế mà người lao động thực hiện đang ở trong tình trạng liên tục thay đổi. Vì vậy, người lao động nói chung và người quản lý nói riêng cần liên tục nâng cao kiến thức và kỹ năng để đáp ứng những đòi hỏi mới trong công việc.

Các nhóm làm việc cũng ở trong tình trạng liên tục thay đổi. Trước kia, các nhân viên được phân vào một nhóm làm việc cụ thế, và sự phân công đó tương đối ổn định. Họ gần như chắc chắn sẽ làm việc với những người cùng nhóm từ đầu đến cuối. Sự chắc chắn này đã bị thay thế bởi các nhóm, các tổ chức có tính nhất thời, trong đó bao gồm các nhân viên của các bộ phận khác nhau; công việc và nhân viên thực hiện công việc này cũng liên tục thay đổi. Cuối cùng, bản thân các tổ chức cũng đang ở trong tình trạng liên tục thay đổi. Các nhà quản lý liên tục sắp xếp lại các bộ phận trong tổ chức, bố trí lại lao động, thay thế nhân viên làm việc lâu dài bằng nhân viên tạm thời v.v…

Trong môi trường hiện tại, các nhà quản lý và nhân viên cũng phải học cách đối phó với môi trường luôn thay đổi. Họ phải thừa nhận sự tồn tại của yếu tố bất định. Nghiên cứu về hành vi tổ chức có thể cung cấp cho các nhà quản lý những sự hiểu biết quan trọng về một thế giới công việc không ngừng thay đổi. Nó cho biết cách khắc phục sự phản kháng chống lại thay đổi và cách tốt nhất để tạo lập một văn hóa tổ chức phát triển được nhờ thay đổi.

Giáo trình Hành vi tổ chức 
Chủ biên: PGS.TS. Bùi Anh Tuấn
  PGS.TS. Phạm Thúy Hương

(quantri.vn biên tập và số hóa)

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn