Khởi NghiệpChiến LượcNhân SựMarketing và Bán HàngCông NghệTài ChínhKỹ Năng

Kết quả

Hành vi tổ chức với những thách thức và cơ hội (Phần 6: Khuyến khích đổi mới sáng tạo):

Thực tế cho thấy các tổ chức muốn thành công phải luôn luôn khuyến khích đổi mới sáng tạo, biết khuyến khích người lao động đổi mới và sáng tạo trong công việc, đồng thời luôn quan tâm tới duy trì và tạo động lực cho người lao động đó. Người lao động trong một tổ chức có thể là lực lượng tích cực đổi mới và ngược lại họ cũng có thể là một lực lượng cản trở đổi mới sáng tạo. Làm thế nào để người lao động luôn tích cực đổi mới sáng tạo và luôn say mê nhiệt huyết trong công việc? Câu hỏi này không đơn giản tìm được câu trả lời. Tuy nhiên hành vi tổ chức (HVTC) sẽ giúp cho các nhà lãnh đạo, nhà quản lý tìm ra được câu trả lời thích hợp.

Mặt khác, thách thức đối với nhà quản lý là phải thúc đẩy sự sáng tạo của nhân viên và đồng thời có khả năng thích ứng được với thay đổi do chính các nhân viên của mình tạo ra. Khoa học HVTC sẽ góp phần giúp các nhà quản lý có được những ý tưởng biện pháp và kỹ năng cần thiết để thực hiện được mục tiêu này.

Giáo trình Hành vi tổ chức 
Chủ biên: PGS.TS. Bùi Anh Tuấn
  PGS.TS. Phạm Thúy Hương

(quantri.vn biên tập và số hóa)

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn