Khởi NghiệpChiến LượcNhân SựMarketing và Bán HàngCông NghệTài ChínhKỹ Năng

Kết quả

Hành vi tổ chức với những thách thức và cơ hội (Phần 2: Đòi hỏi nâng cao kỹ năng của người lao động):

Kỹ năng của người lao động có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả công việc và năng suất lao động. Kỹ năng của người lao động còn thể hiện tính chuyên nghiệp, năng lực nghề nghiệp của người lao động và của tổ chức. HVTC giúp các nhà quản lý và những người sẽ làm công tác quản lý phát triển các kỹ năng của người lao động.

HVTC giúp các nhà quản lý giải thích và dự đoán hành vi của con người trong công việc. Ngoài ra, người học cũng sẽ có được những hiểu biết sâu về những kỹ năng cụ thể mà người lao động có thể sự dụng trong công việc của mình. Chẳng hạn, các nhà quản lý sẽ nắm được nhiều cách khác nhau để tạo động lực cho mọi người, để làm thế nào trở thành một người giao tiếp tốt hơn và làm thế nào tạo được các nhóm làm việc hiệu quả hơn, làm thế nào để người lao động phát huy sáng kiến trong công việc v.v…

Giáo trình Hành vi tổ chức 
Chủ biên: PGS.TS. Bùi Anh Tuấn
  PGS.TS. Phạm Thúy Hương

(quantri.vn biên tập và số hóa)

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn