Khởi NghiệpChiến LượcNhân SựMarketing và Bán HàngCông NghệTài ChínhKỹ Năng

Kết quả

Hành vi tổ chức với những thách thức và cơ hội (Phần 1: Đòi hỏi nâng cao năng suất và chất lượng):

Ngày nay, các nhà quản lý phải đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng trở nên gay gắt hơn. Muốn tồn tại họ phải tìm cách nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp mình. Để nâng cao chất lượng và năng suất, họ có thể thực hiện các chương trình như quản lý chất lượng đồng bộ và cơ cấu lại doanh nghiệp. Các chương trình này đều đòi hỏi phải có sự tham gia rộng rãi của người lao động.

Quản lý chất lượng đồng bộ (TQM) là một triết lý quản lý với trọng tâm là đạt được sự hài lòng của khách hành thông qua liên tục cải tiến tất cả các quy trình của tổ chức. TQM có những ảnh hưởng đối với HVTC bởi vì nó đòi hỏi các nhân viên phải suy nghĩ lại những điều mà họ làm và trở nên quan tâm hơn vào những quyết định của mình tại nơi làm việc (xem Biểu 1.2).

Vào những thời kỳ nhất định, đôi khi các nhà quản lý cần phải tiếp cận việc nâng cao năng suất và cải tiến chất lượng từ góc độ “Làm thế nào để đạt mục tiêu khi chúng ta bắt đầu từ con số 0?”. Thực chấ, đây là tổ chức lại các hoạt động (reengineering). Nó đòi hỏi các nhà quản lý phải xem xét lại sẽ tiến hành công việc như thế nào và sẽ cơ cấu doanh nghiệp của họ ra sao nếu họ đang bắt đầu mọi việc từ vạch xuất phát.

Ngày nay, các nhà quản lý hiểu rằng người lao động có vai trò quan trọng đôi khi là quyết định trong cải tiến chất lượng và nâng cao năng suất lao động. Người lao động khỉ chỉ là một lực lượng tiến hành thay đổi, mà họ còn tham gia ngày càng tích cực vào việc lập kế hoạch cho những thay đổi đó. HVTC đưa ra những gợi mở quan trọng để giúp các nhà quản lý thực hiện những thay đổi này.

Biểu 1.2: Quản lý chất lượng đồng bộ (TQM)

Giáo trình Hành vi tổ chức 
Chủ biên: PGS.TS. Bùi Anh Tuấn
  PGS.TS. Phạm Thúy Hương

(quantri.vn biên tập và số hóa)

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn