Khởi NghiệpChiến LượcNhân SựMarketing và Bán HàngCông NghệTài ChínhKỹ Năng

Kết quả

Dự báo cầu sản phẩm:

Đây là nội dung đầu tiên và được xác định là xuất phát điểm của quản trị tác nghiệp. Muốn bảo đảm cung cấp đầu ra cho doanh nghiệp thì không thể dự báo cầu sản phẩm. Tìm kiếm, nghiên cứu tình hình thị trường, dự báo nhu cầu sản phẩm. Tìm kiếm, nghiên cứu tình hình thị trường, dự báo nhu cầu sản phẩm để trả lời câu hỏi cần sản xuất sản phẩm hoặc cung cấp dịch vụ gì? Bao nhiêu? Vào thời gian nào? Những đặc điểm kinh tế - kỹ thuật cần có của sản phẩm/dịch vụ là gì? Kết quả  dự báo cho thấy số lượng sản phẩm trong từng thời kỳ, trên cơ sở đó xác định kế hoạch sản xuất sản phẩm và khả năng sản xuất cần có. Đây cung còn là căn cứ để xác định có nên sản xuất hay không? Nếu tự sản xuất thì cần phải thiết kế hệ thống sản xuất như thế nào để bảo đảm thỏa mãn được nhu cầu đã dự báo một cách tốt nhất. Tất cả các hoạt động thiết kế, hoạch định và tổ chức, điều hành và kiểm soát hệ thống sản xuất đều phải dựa vào dữ liệu dự báo . Do đó chất lượng của dự báo cần phải được bảo đảm tốt nhất và cũng từ đó góp phần đáp ứng nhu cầu trên thị trường.

 

 

 

Giáo trình Quản trị tác nghiệp

TS.Trương Đức Lực – THS. Nguyễn Đình Trung( Đồng chủ biên)

Quantri.vn  biên tập

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn