Khởi NghiệpChiến LượcNhân SựMarketing và Bán HàngCông NghệTài ChínhKỹ Năng

Kết quả

Rủi ro trong thanh toán thương mại quốc tế::

Hoạt động thanh toán xuât nhập khẩu có thể gặp phải nhiều rủi ro khác nhau, có thể do đồng tiền thanh toán tăng giá hay giảm giá gây thiệt hại cho bên nhập khẩu hay bên xuất khẩu, do lựa chọn phương thức thanh toán không phù hợp gây khó khăn và tốn kém chi phí cho các bên, do qui định thời gian thanh toán và thời gian giao hàng không hợp lý ảnh hưởng đến quá trình động có thể xảy ra. Khi  thực hiện nghiệp vụ chuyển tiền thường gặp một số rủi ro sau:

Nếu việc chuyển tiền thanh toán được thực hiện trước khi giao hàng: Người nhập khẩu thanh toán hêt hoặc một phần tiền hàng nhưng không đảm bảo chắc chắn hàng hóa nhận được có qui cách phẩm chất như trong hợp đồng.

Nếu thanh toán sau khi giao hàng: Người xuất khẩu giao hàng cho người nhập khảu và yêu cầu người nhập khẩu trả tiền hoặc chấp nhận trả tiền. Trong trường hợp này, không đảm bảo là người xuất khẩu sẽ nhận được tiền hàng đủ và đúng với thời gian qui định trong hợp đồng.

  • Đối với phương thức ghi sổ:

Đây là hình thức ghi chép trên tài khoản theo dõi nên không được  đảm bảo do việc nhận hagf và thanh toán tách rời nhau. Người xuất khẩu không đảm bảo sẽ nhận được tiền đúng thời hạn qui định, người nhập khẩu sẽ không đảm bảo nhận được hàng đúng theo qui định trong hợp đồng.

-          Nhờ thu kèm chứng từ: trong hình thức nhờ thu này người xuất khẩu vẫn có thể gặp rủi ro do người nhập khẩu không thanh toán tiền hàng. Người nhập khẩu có thể có nhiều lý do khác nhau để từ chối thanh toán, chẳng hạn như: hàng không phù hợp với hợp đồng, không thể bán được hàng, có ý định trước để lừa người xuất khẩu, người nhập khẩu bị phá sản không có khả năng thanh toán, người nhập khẩu không thanh toán vì bộ chứng từ không phù hợp…

Người nhập khẩu có thể không thanh toán bằng cách trì hoãn việc nhận hàng hóa hoặc không nhận nữa. Lúc và khả năng tài chính của ngân hàng mở L/C không đảm bảo sẽ không có khả năng thanh toán, người xuất khẩu có thể sẽ không nhận được tiền hoặc nếu có thì thời gian thu hồi chậm ảnh hưởng đến việc luân chuyển vốn, đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Bộ chứng từ không phù hợp với L/C ( về mặt nội dung và hình thức): đây là rủi ro do sai sót về mặt kỹ thuật. Nếu bộ chứng từ không phù hợp với yêu cầu của L/C thì ngân hàng phat hành L/C sẽ từ chối thanh toán và như vậy người xuất khẩu sẽ không nhận được tiền. Hơn nữa, nếu người nhập khẩu và ngân hangmở L/C không có thiện chí thanh toán thì họ có thể lợi dụng những sai sót dù rất nhỏ của bộ chứng từ để từ chối thanh toán hoặc kéo dài thời gian thanh toán. Trong trường hợp hàng hóa đã được chất lên tàu và đang trên đường vận chuyển thì người xuất khẩu còn phải chịu thiệt hại do phải trả một loạt các chi phí như chi phí vận chuyển, cước lưu kho lưu bãi, điện phí và các loại phí tổn khác, và cũng có thể người nhập khẩu lợi dụng tình trạng đó để ép giá.

Hối phiếu xuất trình sau ngày hết hạn hiệu lực L/C sẽ bị từ chối thanh toán.

Ngoài ra trong một số trường hợp người xuât khẩu không thực hiện được nghĩa vụ của mình đúng theo qui định của L/C như: Giá trị hàng giao không khớp với giá trị trên L/C, giao hàng chậm, chuyên chở không đúng qui định, cơ cầu hàng hóa giao không đúng,…thì cũng bị từ chối thanh toán.

Đối với người nhập khẩu:

Người nhập khẩu có thể không nhận được hàng trong trường hợp người xuất khẩu lập và xuất trình bộ chứng từ giả. Người xuất khảu có thể giao hàng không đúng qui cách, phẩm chât mà vẫn được thanh toán nếu bộ chứng từ không mâu thuẫn với L/C. Ngược lại, người nhập khẩu vẫn phải thanh toán L/C với ngân hàng mà không nhận được hàng hóa theo đúng hợp đồng, vì theo UCP thì ngân hàng chỉ làm việc với bộ phận chưng từ mà không cần biêt việc giao hàng thực tế có đung với hợp đồng và bộ chưng từ hay không. Tất nhiên các vi phạm hợp đồng sau đó có thể được giải quyết nhưng phải mất nhiều thời gian và phí tổn, người nhập khẩu sẽ mât đi cơ hội kinh doanh và bị chiếm dụng vốn.

Người nhập khẩu cũng có thể gặp rủi ro từ người vận tải khi người vận tải không tin cậy có thể trốn mất cùng hàng hóa hoặc hàng hóa bị hư hại, hỏng hóc trong quá trình vận chuyển.

 

 

 

 

 

 

                                                   Giáo trình Tín dụng và Thanh toán Thương mại Quốc tế

TS.Trần Văn Hòe ( Chủ Biên)

Quantri.vn  biên tập

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn