Khởi NghiệpChiến LượcNhân SựMarketing và Bán HàngCông NghệTài ChínhKỹ Năng

Kết quả

Các bên tham gia thanh toán theo phương thức chuyển tiền:

-       Người chuyển tiền: là người phát lệnh chuyển tiền, trong kinh doanh thương mai quốc tế, người chuyển tiền là người mua (người nhập khẩu). Ngoài ra, người mắc nợ hay người cho vay cũng có thể phát lệnh chuyển tiền.

-       Ngân hàng chuyển tiền : lầ ngân hàng nhận thực hiện việc chuyển tiền, đây thường là ngân hàng phục vụ người chuyển tiền, nơi mà người chuyển tiền mở tài khoản tiền gửi.

-       Ngân hàng đại lý: là ngân hàng đứng ra trả tiền, thường là ngân hàng phục vụ cho người hưởng lợi và có quan hệ đại lý với người hưởng lợi.

-       Người hưởng lợi: là người được nhận tiền chuyển, đây là người bán, người xuất khẩu hay chủ nợ.

Trong phương thức chuyển tiền, ngân hàng đóng vai trò người làm dịch vụ chuyển tiền nên không chịu trách nhiệm và gánh chịu các rủi ro về nghiệp vụ thanh toán.

 

 

Giáo trình Tín dụng và Thanh toán Thương mại Quốc tế

TS.Trần Văn Hòe ( Chủ Biên)

Quantri.vn  biên tập

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn