Khởi NghiệpChiến LượcNhân SựMarketing và Bán HàngCông NghệTài ChínhKỹ Năng

Kết quả

Phạm vi địa lý của thị trường ngoại hối:

Thị trường ngoại hối có phạm vi toàn cầu với các trung tâm giao dịch trên thế giới. Tuy nhiên, thị trường ngoại hối phụ thuộc vào múi giờ nên chu kỳ mở cửa và đóng cửa theo trật tự từ Đông sang Tây (Sơ đồ 5.1)

Sơ đồ 5.1. Trật tự mở và đóng cửa của các trung tâm giao dịch ngoại hối

 

Do sự khác biệt múi giờ nên các thị trường ở các múi giờ khác nhau thường không cùng phiên giao dịch, điều này cho phép các thị trường có thể trở thành thị trường chuyển tiếp. Thị trường vận động theo qui luật từ Đông sang Tây nên các trung tâm giao dịch ngoại hối có thể nối kêt với nhau 24 giờ/24 giờ.

 

 

 

 

Giáo trình Tín dụng và Thanh toán Thương mại Quốc tế

TS.Trần Văn Hòe ( Chủ Biên)

Quantri.vn  biên tập

 

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn