Khởi NghiệpChiến LượcNhân SựMarketing và Bán HàngCông NghệTài ChínhKỹ Năng

Kết quả

Dòng vốn ngắn hạn:

Vốn ngắn hạn thường được thể hiện bằng các công cụ nợ ngắn hạn như trái phiếu chính phủ, trái phiếu công cụ nợ ngắn hạn như trái phiếu chính phủ, trái phiếu kho bạc, v.v… Các công cụ này thường có thời hạn khác nhau, khả năng thu hồi cao với lãi suất tương đối cao, linh hoạt và ít rủi ro đối với các nhà đầu tư. Nếu một quốc gia nào đáp ứng được các tiêu thức trên và tạo ra môi trường kinh tế, chính trị ổn định sẽ thu hut một dòng vốn đầu tư ngắn hạn đi vào lớn. Thực tế cho thấy một số quốc gia đã đạt được điều này như Hoa Kỳ những năm 1980 đã thu hút một khối lượng lớn đầu tư gián tiếp, đặc biệt là từ Nhật Bản.Tuy nhiên, một quốc gia thực hiện nhiều giải pháp để thu hút vốn ngắn hạn sẽ tất yếu dẫn đến thâm hụt ngân sách do nguyên nhân kinh tế. Vì vậy, khi xem xét xu hướng vận động của vốn ngắn hạn, thể hiện trên cán cân thanh toán của một quốc gia, cần tính đến sự thâm hụt ngân sách chính phủ không thể hiện trên cán cân thanh toán của quốc gia đó.

 

 

 

Giáo trình Tín dụng và Thanh toán Thương mại Quốc tế

TS.Trần Văn Hòe ( Chủ Biên)

Quantri.vn  biên tập

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn