Khởi NghiệpChiến LượcNhân SựMarketing và Bán HàngCông NghệTài ChínhKỹ Năng

Kết quả

Cán cân chung (Overall Balance):

Cán cân chung là kết quả ròng của các hoạt động ở nhóm A,B,C và D (Bảng 2.1). Nhóm C đo lường sự vận động của vốn ngắn hạn như giao dịch các giấy tờ có giá trị trên thị trường tiền tệ, và tiền gửi ở ngân hàng. Sự biến động của vốn ngắn hạn thường chịu ảnh hưởng của chính sách tiền tệ của mỗi một quốc gia. Nhóm D đo lường những khoản sai số và bỏ sót. Khoản mục này bao gồm những giao dịch có thể biết được nhưng khó đo lường. Khoản mục này thường xuất hiện trong cán cân thanh toán bởi vì cách ghi thường là bút toán đơn hơn là bút toán kép nên nhiều kết quả ghi chép ở các tổ chức quản lý và thống kê như cơ quan hải quan, ngân hàng nhà nước thường không phản ánh đầy đủ.

Cán cân chung là một trong những thước đo được sử dụng thường xuyên vì nó phản ánh tổng của tất cả các giao dịch một cách tự động mà các giao dịch này có thể được tài trợ bởi dự trữ chính thức hoặc các giao dịch chính thức phi dự trữ thường được sử dụng thay thế cho những giao dịch dự trữ. Cán cân chung là một cán cân toàn diện được sử dụng để đánh giá vị trí cạnh tranh của một quốc gia dưới góc độ giao dịch phi nhà nước với phần còn lại của thế giới. Thặng dư hay thâm hụt của cán cân chung thường được sử dụng để dự báo tỷ giá hối đoái.

 Bảng 2.1  Bảng cán cân thanh toán

 

 

 

Giáo trình Tín dụng và Thanh toán Thương mại Quốc tế

TS.Trần Văn Hòe ( Chủ Biên)

Quantri.vn  biên tập

 

 

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn