Khởi NghiệpChiến LượcNhân SựMarketing và Bán HàngCông NghệTài ChínhKỹ Năng

Kết quả

Ghi có hoặc ghi nợ (Bút toán đơn):

Khi giao dịch với phần còn lại của thế giới, một quốc gia có thể thu được ngoại tệ trong một số’ giao dịch và phải chi ngoại tệ trong những giao dịch khác. Những giao dịch thu được ngoại tệ thì “ghi có – credit” vào cán cân thanh toán và đánh dấu “+”. Về cơ bản, ghi có khi thu được ngoại tệ nhờ các hoạt động bán hàng hóa, dịch vụ, tài sản tài chính cho cư dân nước ngoài. Chẳng hạn, bán các máy móc thiết bị được sản xuất bởi Hoa Kỳ thu được ngoại tệ nên ghi có vào cán cân thanh toán Hoa Kỳ. Như vậy về nguyên tắc, bán dịch vụ vận tải cho người nước ngoài là xuất khẩu dịch vụ của Hoa Kỳ mà không cần biết hoạt động vận tải đó được thực hiện ở đâu. Vay mượn từ bên ngoài là làm tăng ngoại tệ đi vào một quốc gia nên ghi có vào cán cân thanh toán của quốc gia đó. Điển hình của loại giao dịch này là hoạt động bán chứng khoán ( Trái phiếu, cổ phiếu, kỳ phiếu) cho người nước ngoài, được xem như xuất khẩu các tài sản tài chính.

Các giao dịch chi tiêu ngoại tệ được ghi nợ vào cán thanh toán và đánh dấu “-“ . Điển hình nhất là nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài. Chẳng hạn, một doanh nghiệp Hoa Kỳ mua café nguyên liệu của Việt Nam để chế biến, doanh nghiệp Hoa Kỳ đã phải chi tiêu ngoại tệ nên ghi nợ vào cán cân thanh toán Hoa Kỳ. Tương tự, một công dân Hoa Kỳ sử dụng các dịch vụ do người nước ngoài cung cấp, phải chi trả một khoản ngoại tệ nên ghi nợ cán cân thanh toán Hoa Kỳ. Cho người nước ngoài vay nợ, chẳng hạn mua tài sản tài chính nước ngoài, đã chi một khoản ngoại tệ để nhập khẩu “tài sản” đó nên ghi nợ vào cán cân thanh toán của quốc gia đó. Đầu tư ra nước ngoài, được xem là chi ngoại tệ để mua tài sản ở nước ngoài nên ghi nợ vào cán cân thanh toán.

Tóm lại, theo nguyên tắc bút toán đơn, ghi có hoặc ghi nợ vào cán cân thanh toán của một quốc gia văn cứ vào hoạt động chi trả hay dòng tiền chu chuyển ra/ vào một quốc gia. Nếu người nước ngoài chi trả cho cư dân nước đó hay dòng tiền chu chuyển vào (Inflow) một quốc gia thì được ghi có vào cán cân thanh toán của quốc gia đó. Ngược lại, nếu chi trả cho người nước ngoài hay dòng tiền chu chuyển ra ngoài (Outflow) một quốc gia thì được ghi nợ vào cán cân thanh toán của quốc gia đó. Ghi có hay ghi nợ không gắn với phạm vi không gian, thời gian, mục đích của các khoản thu nhập hay chi trả hoặc khoản tiền đó. Bảng 2.1 cho thấy cách ghi chép các khoản mục của cán cân thanh toán Hoa Kỳ theo phương pháp bút toán đơn do IMF công bố.

Bảng 2.1 Cán cân thanh toán của Hoa Kỳ

 

 

 

 

 

Giáo trình Tín dụng và Thanh toán Thương mại Quốc tế

TS.Trần Văn Hòe ( Chủ Biên)

Quantri.vn  biên tập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn