Khởi NghiệpChiến LượcNhân SựMarketing và Bán HàngCông NghệTài ChínhKỹ Năng

Kết quả

Phân biệt hiệu quả đầu tư và hiệu quả kinh doanh:

Hq KD

Là phạm trù phản ánh trình độ lợi dụng các nguồn lực để đạt được các mục tiêu KD XĐ

Gắn liền với hoạt động KD ở từng thời kỳ của DN

Hq đầu tư

Là phạm trù phản ánh trình độ lợi dụng các nguồn lực để đạt được các mục tiêu đầu tư XĐ

Gắn liền với từng hoạt động đầu tư cụ thể : Đánh giá từ khi bắt đầu đầu tư đến khi công trình đầu tư chấm dứt hoạt động (theo đối tượng đầu tư, không theo thời gian lịch)

 

 

 

 

 

Bài tập thực hành quản trị kinh doanh ( Hệ đào tạo vừa làm vừa học)

PGS.TS Nguyễn Ngọc Huyền ( Chủ Biên)

Quantri.vn  biên tập

 

 

 

 

Bài tập thực hành quản trị kinh doanh ( Hệ đào tạo vừa làm vừa học)

PGS.TS Nguyễn Ngọc Huyền ( Chủ Biên)

Quantri.vn  biên tập

 

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn