Khởi NghiệpChiến LượcNhân SựMarketing và Bán HàngCông NghệTài ChínhKỹ Năng

Kết quả

Các áp lực thuộc phạm vi môi trường quốc tế và môi trường kinh tế quốc doanh:

Thay đổi quản lý vĩ mô

Các thay đổi có thể

Thay đổi đường lối phát triển

Thay đổi luật, văn bản dưới luật

Thay đổi chính sách

Thay đổi trong thực hiện luật pháp, chính sách

=>  Tạo áp lực thúc đẩy DN thay đổi thích ứng

Xu hướng XH khu vực hóa và quốc tế hóa

Các thay đổi có thể                          

Nhanh chóng thay đổi các giá trị XH

Thay đổi các thể chế hoạt động

Thay đổi các mối quan hệ kinh tế, cạnh tranh

=>  Thúc đẩy năng động, sáng tạo và dám chủ động thay đổi

 

 

 

 

Bài tập thực hành quản trị kinh doanh ( Hệ đào tạo vừa làm vừa học)

PGS.TS Nguyễn Ngọc Huyền ( Chủ Biên)

Quantri.vn  biên tập

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn