Khởi NghiệpChiến LượcNhân SựMarketing và Bán HàngCông NghệTài ChínhKỹ Năng

Kết quả

Các áp lực mang tính chất Tổ chức:

Thay đổi các giá trị HĐ

Các giá trị HĐ được XĐ trong triết lý KD của DN nhắm hướng các HĐ vào thực hiện các mục tiêu của DN

Không cố định mà thay đổi theo sự thay đổi của môi trường

Thay đổi quan niệm về các giá trị đã có

Thay đổi quan niệm về lòng trung thành

Thay đổi cách sống

Thay đổi thứ tự ưu tiên các giá trị,…

ð  Tạo áp lực đòi hỏi các thay đổi đặc biệt liên quan đến các hành vi TC

Thay đổi về nhu cầu của người lao động

Thay đổi cơ sở quyền lực

Đặc trưng các mô hình QT:

QT kiểu truyền thống ở nước ta

MT chưa thực sự lành mạn, bình đẳng

KQ và HqKD còn lệ thuộc quá nhiều vào QL vĩ mô

Nhu cầu SD kiến thức chuyên môn chưa thực sự cấp thiết

ð  Quyền lực trong QT thường gắn với quyền lực chính thức => gây nhiều hậu quả xấu đối với TC

Các mô hình QT hiện đại

Người lao động nhằm tham gia ngày càng nhiều hơn vào các HĐQT

Năng lực chuyên môn trở thành cơ sở quan trọng của quyền liwcj

Mô hình QT hiện đại đòi hỏi thay đổi cơ sở quyền lực => tạo áp lực thay đổi TCDN

Thay đổi mẫu hình NQT

Thay đổi phương thức NQT

Xung đột trong TC

Căng thẳng bao gồm các phản ứng của người lao động về xúc cảm, cơ thể và nhận thức đối với các tình huống quá mức chịu đựng của người lao động

Có 2 loại là căng thẳng tích cực và căng thẳng tiêu cực

Khi xuất hiện căng thẳng tiêu cực người lao động không hài lòng, khó chịu,…=> tác động tiêu cực => hậu quả xấu :

Tâm lý: chán nản , mệt mỏi, thất vọng,…

Hành vi: dễ bị tai nạn, dễ bị kích động,…

Nhận thức: không có khả năng ra QĐ, thiếu tập trung,…

TC: giảm năng suất, chất lượng; tăng tai nạn lao động,…

Xung đột phát sinh từ sự không nhất trí về tư tưởng, quan điểm, mục tiêu, lợi ích, tình cảm,..giữa các bên liên quan, gồm:

Xung đột giữa các cá nhân

Xung đột giữa các bộ phận DN

Xung đột giữa các cá nhân và giữa các bộ phận DN

Quan điểm đúng không coi xung đột là tiêu cực sẽ khuyến khích tìm nguyên nhân và giải pháp giải quyết xung đột => tạo áp lực thúc đẩy sự thay đổi.

 

 

 

 

Bài tập thực hành quản trị kinh doanh ( Hệ đào tạo vừa làm vừa học)

PGS.TS Nguyễn Ngọc Huyền ( Chủ Biên)

Quantri.vn  biên tập

 

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn