Khởi NghiệpChiến LượcNhân SựMarketing và Bán HàngCông NghệTài ChínhKỹ Năng

Kết quả

Các áp lực cạnh tranh:

Sự bùng nổ kiến thức và đòi hỏi đổi mới công nghệ

Nhân tố gây áp lực: sự thay đổi thường xuyên của nhiều nhân tố tác động đến công nghệ, cạnh tranh ngày càng mang tính toàn cầu, các đòi hỏi về môi trường sống

Xu hướng gây áp lực thay đổi công nghệ => DN phải chủ động thay đổi TC phù hợp khuyến khích phát triển công nghệ mới

Áp lực đổi mới SP

DD2 của cầu SP (DV): xuất phát từ nhu cầu; đa dạng; phong phú; thay đổi ngày càng nhanh chóng chu kì sống của SP ngày càng ngắn và SP nhanh chòng bị lỗi thời và Tạo áp lực thay đổi cung SP (DV)

Các xu hướng thay đổi lớn hiện nay về cầu: Tốc độ thay đổi SP TD cao, thời gian ngày càng khan hiếm, tính lựa chọn SP(DV) ngày càng cao và tạo áp lực thay đổi DN theo hướng TC các bộ phận sao cho thích nghi với ĐK luôn hướng tới việc tạo ra SP mới hoặc khác biệt hóa SP đã có

Những thay đổi trong SD và cung ứng các nguồn lực

Các nguyên nhân dẫn đến thay đổi nguồn lực như qui luật khan hiếm, tìm lợi thế trong cạnh tranh, thay đổi công nghệ, SP

Thường gắn với thay đổi công nghệ theo hướng SD nguồn lực vật chất mới, thay thế nguồn lực đã khan hiếm rả tiền hơn nguồn lực cũ nhưng vẫn đảm bảo chất lượng => Đòi hỏi lực lượng lao động với đặc điểm giảm về số lượng, nâng cao chất lượng và hợp lí về cơ cấu nghề nghiệp và tạo áp lực thay đổi theo hướng

SD lực lượng lao động ngày càng giỏi nhiều nghề với ý thức bồi dưỡng , nâng cao trình độ chuyên môn,

Sẵn sàng SD vật liệu mới

Thay đổi của các đối thủ cạnh tranh

 

 

 

 

Bài tập thực hành quản trị kinh doanh ( Hệ đào tạo vừa làm vừa học)

PGS.TS Nguyễn Ngọc Huyền ( Chủ Biên)

Quantri.vn  biên tập

 

 

 

 

 

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn