Khởi NghiệpChiến LượcNhân SựMarketing và Bán HàngCông NghệTài ChínhKỹ Năng

Kết quả

Nghệ thuật hình thành thói quen suy nghĩ chín chắn trước hành động:

Vì sao cần?

Định hướng là đòi hỏi tất yếu muốn hành động đem lại KQ mong muốn

Định hước dài hạn cần tri thức khoa học và tính nhạy cảm

Định hướng thường ngày cần nghệ thuật muôn màu, muôn vẻ

Lời nói mát lòng dễ hỏng việc khi giao tiếp 

Suy nghĩ không kĩ dễ dẫn đến công việc không đem lại KQ

Rèn luyện thói quen suy nghĩ chính chắn trước khi hành động

Tự XD bản nhiệm vụ (hiến pháp, triết lý sống) cá nhân

Phải viết đi, viết lại, sửa chữa nhiều lần để có bản viết có CLg

Nội dung: diễn đạt rõ ràng tầm nhìn và các giá trị

Vai trò: tạo ra các nguyên tắc, tiêu chuẩn cho mọi hành động

Luyện thói quen "uốn lưỡi 7 lần trước khi nói"

Với bất kì công việc nào đều

Suy nghĩ chính chắn, cân nhắc và hình dung rõ nét tiền trình và kết quả 

Biết cần các điều kiện cụ thể nào cho công việc

Biết khi nào, ở thay đổi nào thì phải điều chỉnh hướng đi.

 

 

 

Bài tập thực hành quản trị kinh doanh ( Hệ đào tạo vừa làm vừa học)

PGS.TS Nguyễn Ngọc Huyền ( Chủ Biên)

Quantri.vn  biên tập

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn