Khởi NghiệpChiến LượcNhân SựMarketing và Bán HàngCông NghệTài ChínhKỹ Năng

Kết quả

Phân biệt Quản trị kinh doanh hiện đại và truyền thống:

Bảng 1 : Phân biệt QT truyền thống và QT theo quá trình

Tiêu thức Truyền thống (MBO) Theo quá trình (MBP)
Cơ sở tổ chức Tuyệt đối hóa ưu điểm chuyên môn hóa Không tuyệt đối hóa ưu điểm chuyên môn hóa

Phương thức thực hiện

mục tiêu

Tăng lợi nhuận bằng cách tăng chênh lệch doanh thu và chi phí Tăng khách hàng trung thành
Hướng tập trung Tăng doanh thu, giảm chi phí Tăng thị phần và lòng tin
Nguyên tắc quyết định Tập quyền Phân quyền
Cơ cấu tổ chức Dọc, dày Ngang , mỏng
Nguồn tài nguyên Tiền vốn Con người và thông tin
Lực lượng lao động Chuyên môn hóa cao Đa năng
Quan hệ làm việc Cá nhân Nhóm
Kỳ vọng của nhân viên An toàn, bảo vệ chính mình Hợp tác sáng tạo

 

 

Bài tập thực hành quản trị kinh doanh ( Hệ đào tạo vừa làm vừa học)

PGS.TS Nguyễn Ngọc Huyền ( Chủ Biên)

Quantri.vn biên tập

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn