Khởi NghiệpChiến LượcNhân SựMarketing và Bán HàngCông NghệTài ChínhKỹ Năng

Kết quả

Đạo đức nghề nghiệp trong lĩnh vực PR:

1. Dẫn nhập .


• Trong hoạt động thực tiễn của PR, hành vi đạo đức vừa liên quan đến cá nhân các nhà hoạt động PR,  vừa liên quan đến tổ chức nơi họ làm việc.


• Vì vậy các nhà hoạt động PR phải quan tâm đến đạo đức nghề nghiệp, đạo đức của bản thân mình và đạo đức của tổ chức nơi họ làm việc.

Khái niệm: Đạo đức được định nghĩa là “những nguyên tắc luân lý hoặc tập hợp những giá trị luân lý của một cá nhân hay một nhóm người”.


Hành vi có đạo đức là những hành vi “phù hợp với những nguyên tắc đạo lý được xem là hợp với lẽ phải, đặc biệt là những nguyên tắc của một ngành nghề hay một tổ chức”. “Theo từ điển Oxford”

2. Phần thưởng của các hành vi đạo đức:


• Sự thỏa mãn khi làm việc đúng


• Hành vi đạo đức có thể dẫn đến thành công cá nhân


• Hành vi đạo đức có thể dẫn đến thành công tài chính của một tổ chức

3. Vai trò của đạo đức trong PR


• Đạo đức đóng vai trò rất quan trọng trong việc tạo ra sự ưu việt của tổ chức


• Bốn vai trò chính mà những người hoạt động PR cần có đều liên quan mật thiết về mặt đạo đức:


Vai trò người cố vấn


Vai trò luật sư


Vai trò người giám sát


Vai trò người giữ lương tri

4. Thách thức đạo đức nghề nghiệp với người hành nghề


Hầu hết những thách thức nghề nghiệp trong PR xuất phát từ những vấn đề liên quan đến trách nhiệm xã hội, mối quan hệ khách hàng, đồng nghiệp và ông chủ.


5. Xây dựng qui tắc nghề nghiệp


• Mỗi quốc gia đều có tổ chức để định ra bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp:


 Các giá trị văn hóa & tín ngưỡng.


 Chân thật, chính xác & công bằng.


• Bộ quy tắc đạo đức mang giá trị giáo dục & thông tin.

6. Đối với nhân viên PR:


 Chân thật & trung thành với công ty, với quản lí cấp trên.


 Chân thật & công bằng với khách hàng.


 Chân thật trong việc thu thập thông tin khách hàng.


 Chân thật trong việc xuất bản các thông cáo.

 

 Chân thật trong việc cung cấp thông tin.


 Công bằng, chân thật và cởi mở khi làm việc với các tổ chức truyền thông.

Quantri.vn – Biên tập và hệ thống hóa

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn