Khởi NghiệpChiến LượcNhân SựMarketing và Bán HàngCông NghệTài ChínhKỹ Năng

Kết quả

Giả thiết Ho:

Nhắc lại về giả thiết H0:

Trong thống kê, giả thiết phát biểu cần được kiểm định được gọi là giả thiết không ( ký hiệu: H0). Giả thiết đối được ký hiệu là giả thiết H1

Người ta thường đặt giả thiết H0 sao cho sai lầm loại I là nghiêm trọng ( nguy hiểm) hơn sai lầm loại II.

Đặt α là khả năng mắc sai lầm loại I:

α là mức ý nghĩa của kiểm định

1- α là độ tin cậy của kiểm định

Chú ý

Khi nói “chấp nhận giả thiết H0”, không có nghĩa H0 đúng.

Lựa chọn mức ý nghĩa : có thể tùy chọn, thường người ta chọn mức 1%, 5%, hoặc 10%.

Các giả thiết cần kiểm định gồm:

Các giả thiết về hệ số hồi quy

Các giả thiết về phương sai của Ui

Các giả thiết về sự phù hợp của mô hình

Các loại giả thiết:

Giả thiết 2 phía , giả thiết phía trái và giả thiết phía phải.

Các cách kiểm định cơ bản:

Phương pháp khoảng tin cậy

Phương pháp giá trị tới hạn

Phương pháp p-value ( dùng máy vi tính)

Quantri.vn- Biên tập và hệ thống hóa

 

 

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn