Khởi NghiệpChiến LượcNhân SựMarketing và Bán HàngCông NghệTài ChínhKỹ Năng

Kết quả

Cơ sở hoạch định chiến lược PR:

1. Hoạch định và quản lý


Khả năng hoạch định và quản lý của người làm PR


Vai trò của hoạch định trong công tác PR


Trong PR hoạch định giúp:


• Vạch ra mục tiêu của chương trình PR


• Giúp bộ phận PR biết được phải làm những gì, khi nào làm, làm như thế nào, ai làm ?


• Dự báo kết quả, hiệu quả, giúp cho việc lựa chọn chương trình PR có hiệu quả nhất.


 Cách thức tổ chức hoạt động PR


Sơ đồ tổ chức hoạt động theo nhiệm vụ

 Cách thức tổ chức hoạt động PR


Sơ đồ tổ chức hoạt động theo chức năng

 

2. Phân tích bối cảnh thực tiễn


 Môi trường thực tiễn đối với PR

Tác động của lĩnh vực, ngành nghề


 Lĩnh vực hoạt động của tổ chức có tác động sâu sắc đến phương thức triển khai hoạt động PR;

 Mỗi một lĩnh vực hoạt động sẽ có những cơ hội, rủi ro và hạn chế riêng biệt, ta chia thành 2 khu vực:


• Khu vực hoạt động phi lợi nhuận hay công ích;


• Khu vực kinh tế. Mức độ phát triển của tổ chức


• Giai đoạn khởi đầu


• Giai đoạn phát triển


• Giai đoạn trưởng thành


• Giai đoạn suy thoái


 Đặc điểm của tổ chức


• Quy mô vàcơ cấu


• Truyền thống và lịch sử


• Hình ảnh của tổ chức


• Đội ngũ nhân viên


• Tính chất của lĩnh vực hoạt động


• Hoạt động cạnh tranh


• Sứ mệnh, mục tiêu


 Các vấn đề nổi bật


 Những vấn đề cụ thể phải đối mặt sẽ quyết định nội dung những chương trình PR của tổ chức như:

• Cơ cấu;


• Các tác nhân bên ngoài, tác nhân nội bộ;


• Khủng hoảng, những sự kiện thời sự, các vấn đề tiềm ẩn,...


 Công luận 


 Kế hoạch về thời gian triển khai:


 Kế hoạch thời gian cụ thể sẽ phụ thuộc bởi các yếu tố ràng buộc nội tại và khách quan.


 Các nguồn lực:


 Mức độđầu tư nguồn lực vào PR sẽ xác định rõ mức độ và phạm vi hoạt động PR được triển khai.

 

Quantri.vn – Biên tập và hệ thống hóa

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn