Khởi NghiệpChiến LượcNhân SựMarketing và Bán HàngCông NghệTài ChínhKỹ Năng

Kết quả

Hoạch định, vai trò của hoạch định và tầm nhìn chiến lược:

 Khái niệm:

Là việc thiết lập các mục tiêu của tổ chức, xây dựng chiến lược tổng quát để đạt được các mục tiêu đã đặt ra và phát triển một hệ thống các kế hoạch toàn diện để phối hợp và kết hợp các hoạt động của tổ chức.

 Vai trò của hoạch định


• Hoạch định giúp tập trung mọi nỗ lực


• Hoạch định giúp cải thiện hiệu quả công việc


• Hoạch định giúp phát triển tầm nhìn


• Hoạch định giúp thể hiện rõ giá trị thu được


• Hoạch định giúp giảm thiểu rủi ro


• Hoạch định giúp giải quyết các mâu thuẫn Tầm nhìn chiến lược


• Tầm nhìn chiến lược doanh nghiệp về cơ bản là hướng tiếp cận tiên phong đối với lĩnh vực kinh doanh mà doanh nghiệp đang theo đuổi;


• Để tạo ra tầm nhìn chiến lược có tính khả thi, bạn phải tận dụng mọi thứ thậm chí ngay cả giác quan thứ 6 của mình;


• Vì vậy chủ doanh nghiệp, những chuyên viên PR cũng cần phải có một tầm nhìn chiến lược và suy nghĩ về tương lai.

Quantri.vn – Biên tập và hệ thống hóa

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn