Khởi NghiệpChiến LượcNhân SựMarketing và Bán HàngCông NghệTài ChínhKỹ Năng

Kết quả

Các bước lựa chọn thị trường trọng điểm:

Các bước lựa chọn và xác định thị trường trọng điểm

Bước 1: nghiên cứu thị trường rộng.

Bước này nhằm đảm bảo nhận dạng một cách toàn diện các cơ hội có thể xuất hiện trên thị trường để không bỏ lỡ cơ hội kinh doanh. Thông qua nghiên cứu thị trường rộng, các thông tin cần xác định:

  • Loại nhu cầu khách hàng được chọn để đáp ứng
  • Giới hạn địa lý

Bước 2: phân tích thị trường sản phẩm

  • Nhu cầu cụ thể của khách hàng được chọn để đáp ứng
  • Dòng sản phẩn đưa ra đáp ứng

Bước 3: phân tích thị trường sản phẩm

  • Nhu cầu chi tiết của khách hàng
  • Sản phẩm cơ bản và cách thức thỏa mãn nhu cầu chi tiết

Bước 4: phân khúc thị trường

  • Các thị trường gồm những người mua đều khác nhau về một hay nhiều mặt. Họ có thể khác nhau về mong muốn, sức mua, địa điểm, thái độ mua sắm và cách thức mua sắm. Trong số những biến này, biến nào cũng có thể dùng để phân khúc thị trường.

Giáo trình Marketing thương mại | Đoàn Minh Tuấn (Quantri.vn biên tập và hệ thống hóa)

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn