Khởi NghiệpChiến LượcNhân SựMarketing và Bán HàngCông NghệTài ChínhKỹ Năng

Kết quả

Các bên tham gia thanh toán quốc tế:

- Người chuyển tiền hay người trả tiền (Remitter): thường là người nhập khẩu, người
mua, người mắc nợ, nhà đầu tư, người chuyển kiều hối,… Người trả tiền là người yêu cầu
ngân hàng chuyển tiền ra nước ngoài.

- Người thụ hưởng (Beneficiary): là người xuất khẩu, chủ nợ, người nhận vốn đầu tư,
người nhận kiều hối,…do người chuyển tiền chỉ định.

- Ngân hàng chuyển tiền (Remitting Bank): là ngân hàng phục vụ người chuyển tiền

- Ngân hàng trả tiền (Paying Bank): là ngân hàng trả tiền cho người thụ hưởng, là ngân
hàng đại lý hay chi nhánh của ngân hàng chuyển tiền.

Quantri.vn – Biên tập và hệ thống hóa

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn