Khởi NghiệpChiến LượcNhân SựMarketing và Bán HàngCông NghệTài ChínhKỹ Năng

Kết quả

Xác định quyền hạn và trách nhiệm nơi làm việc:

Quyền hạn và trách nhiệm của người đảm nhận nơi làm việc được chuyển hóa từ nhiệm vụ của nơi làm việc đó.

Trách nhiệm có điều kiện tiền đề ở mối quan hệ giữa ít nhất là hai nơi làm việc: nơi giao nhiệm vụ và nơi nhận nhiệm vụ. Do đó sự phân chia quyền hạn và trách nhiệm mà mối quan hệ có tính nguyên tắc được hình thành giữa hai nơi làm việc: phải báo cáo thực hiện nhiệm vụ sau khi hoặc trong tiến trình thực hiện nhiệm vụ.

 

Nguồn: Quantri.vn (Biên tập và hệ thống hóa)

 

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn