Khởi NghiệpChiến LượcNhân SựMarketing và Bán HàngCông NghệTài ChínhKỹ Năng

Kết quả

Cấu trúc tham mưu - trực tuyến:

Một khái niệm trực tuyến và tham mưu được thừa nhận rộng rãi là các chức năng trực tuyến là những chức năng có trách nhiệm trực tiếp hoàn thành các mục tiêu của doanh nghiệp, còn có các chức năng tham mưu sẽ giúp cho người quản lý trực tuyến làm việc có hiệu quả nhất trong công việc hoàn thành những mục tiêu hàng đầu của doanh nghiệp.

Hay nói cách khác:

-Trực tuyến là những người và bộ phận thực hiện trực tiếp chức năng cơ bản cho mục tiêu thực sự của doanh nghiệp. Các bộ phận trực tuyến có trách nhiệm đối với mục tiêu cuối cùng của doanh nghiệp. Bù lại, bộ phận trực tuyến sẽ được phụ trách kinh doanh giao quyền rộng rãi và giao cả quyền chỉ thị hoặc mệnh lệnh.

-Tham mưu là các bộ phận hỗ trợ cho các bộ phận trực tuyến hoạt động trôi chảy, cung cấp những ý kiến, đề án, lời khuyên thuộc về chuyên môn kĩ thuật và các dịch vụ cần thiết. Tham mưu vốn là bộ phận tách từ chức năng của bộ phận trực tuyến nên nó không mang tính độc lập. Đối với toàn doanh nghiệp bộ phận tham mưu góp ý kiến cho lãnh đạo.

Tuy nhiên cách hiểu khái niệm trực tuyến và tham mưu vững vàng hơn về mặt logic và trình độ xác thực ra chúng chỉ là những vấn đề về mối quan hệ. Quyền hạn trực tuyến trao cho người giám sát một quyền lực trực tiếp đối với cấp dưới.

Bản chất của mối quan hệ tham mưu là cố vấn, nghiên cứu đưa ra những ý kiến tư vấn cho người quản trị trực tuyến mà họ có trách nhiệm phải quan hệ.

-Ưu điểm:

+Kết hợp được ưu điểm của cấu trúc trực tuyến và chức năng, sử dụng chặt chẽ đường trực tuyến đồng thời vẫn sử dụng được kiến thức của chuyên gia nên giảm nhẹ gánh nặng cho hệ thống chỉ huy trực tuyến.

+Quản trị đồng thời dài hạn (bằng các chức năng) và ngắn hạn (thừa hành)

-Nhược điểm:

+Tách biệt chức năng một cách cứng nhắc giữa người chuẩn bị quyết định (tham mưu, tư vấn) và người ra quyết định (trực tuyến).

+Chứa đựng nguy cơ không gắn bó chặt chẽ trách nhiệm với kết quả công việc.

+Có nguy cơ do khó khăn trong mối quan hệ giữa thừa hành và tham mưu.

 

Nguồn: Quantri.vn (Biên tập và hệ thống hóa)

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn