Khởi NghiệpChiến LượcNhân SựMarketing và Bán HàngCông NghệTài ChínhKỹ Năng

Kết quả

Cấu trúc trực tuyến:

Khi các doanh nghiệp ngày càng phát triển chúng có xu hướng mở rộng phạm vi hoạt động bằng việc xâm nhập sâu hơn vào thị trường hiện hữu, bằng việc xâm nhập và thị trường mới hoặc tiến hành hội nhập dọc.

1. Cấu trúc trực tuyến theo chức năng

Cấu trúc tổ chức trực tuyến theo chức năng có thể phù hợp với các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh có sản lượng ít, hoặc có chủng loại sản phẩm hoặc dịch vụ hẹp và có liên hệ với nhau hoặc ít có sự hội nhập dọc. Mặc dù sự tăng trưởng luôn luôn dẫn đến việc tăng lên sự phức tạp của một tổ chức, cấu trúc chức năng vẫn tạo ra mức độ tập trung hóa cao, giúp cho việc duy trì sự hội nhập và kiểm soát chặt chẽ cần thiết cho việc gắn liền các hoạt động thị trường – sản phẩm hoặc các hoạt động khác nhau của dây chuyền giá trị.

-Ưu điểm:

+Việc ra quyết định tập trung tăng cường viễn cảnh tổ chức xuyên qua các chức năng.

+Việc nhóm các hoạt động chuyên môn hóa theo chức năng cho phép sử dụng và phát huy hiệu quả các tài năng chuyên môn và quản lý.

+Khi các chuyên gia cùng chuyên môn được bố trí cùng một bộ phận nó sẽ tạo ra sự hợp tác và cộng hưởng trong từng chức năng.

+Cấu trúc trực tuyến chức năng cho phép xác định rõ ràng đường dẫn sự nghiệp của các chuyên gia và điều này cho phép dễ dàng tuyển dụng, duy trì các tài năng chuyên môn trong tổ chức.

-Nhược điểm:

+Do mỗi bộ phận chức năng có chuyên môn và những giá trị khác nhau nên nó sẽ tạo ra sự khó khăn cho việc hợp tác và thông tin giữa các bộ phận chức năng.

+Những xung đột giữa các bộ phận chức năng luôn đòi hỏi sự quan tâm giải quyết của lãnh đạo cấp cao và điều này gây nên sự tốn kém thời gian và làm cho lãnh đạo cấp cao không còn thời gian cho những vấn đề quan trọng, cốt yếu.

+Do các chức năng là rất khác nhau nên không có những tiêu chuẩn chung cho các chức năng, vì thế cấu trúc trực tuyến chức năng tạo ra sự khó khăn, phức tạp trong việc kiểm soát, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của các chức năng.

Khi không có những tiêu chuẩn đánh giá chung sẽ dẫn đến rất khó đánh giá chính xác sự đóng góp của từng bộ phận chức năng vào thành quả chung của doanh nghiệp. Điều này làm tăng lên tính chủ quan trong đánh giá, tạo ra cảm giác của sự không công bằng và thậm chí dẫn đến đối xử không công bằng với các nhà quản trị cũng như với nhân viên. Sự không công bằng trong đánh giá và đãi ngộ với cán bộ sẽ gây ra những vấn đề phức tạp trong động viên người lao động trong doanh nghiệp.

2. Cấu trúc trực tuyến theo sản phẩm, địa lý và khách hàng

-Ưu điểm:

+Các nhà quản trị tập trung vào các sản phẩm hoặc thị trường cụ thể nên họ tiếp cận có hiệu quả hơn tới các nguồn lực và tài năng chuyên môn.

+Việc ủy quyền ra các quyết định tác nghiệp cho cấp quản lý cấp dưới tạo điều kiện cho các quyết định gần với thị trường và khách hàng hơn làm cho quyết định được đề ra nhanh chóng hơn, bởi vì những người này thực sự hiểu biết các diễn biến của thị trường và khách hàng. Điều này cho phép doanh nghiệp thích ứng và thay đổi nhanh với sự thay đổi của thị trường và khách hàng.

+Việc phải xử lý nhiều vấn đề phức tạp có liên quan với nhau theo sản phẩm hoặc thị trường, khách hàng đòi hỏi các nhà quản trị phải có hiểu biết rộng lớn về nhiều chức năng khác nhau, do đó nó là một cơ hội tốt cho việc huấn luyện và phát triển các nhà quản trị cấp cao.

+Các nhà quản trị được ủy quyền ra quyết định tác nghiệp họ cũng phải tham gia vào việc hình thành và thực hiện chiến lược của cấp kinh doanh. Do đó họ phải chịu trách nhiệm rõ ràng với các kết quả hoạt động của từng bộ phận. Điều này cho phép các nhà quản trị cấp cao tập trung thời gian và sức lực của mình vào các vấn đề quan trọng như xây dựng chiến lược dài hạn của doanh nghiệp.

-Nhược điểm:

+Loại cấu trúc này thường làm tăng chi phí quản lý cố định và chi phí về nhân viên do việc trùng lắp các chức năng của các bộ phận.

+Có nhiều cấp bậc quản lý hơn nên thông tin có thể bị bóp méo khi các nhà quản trị cấp cao ở quá xa các bộ phận và từ đó dẫn đến các nhà quản trị cấp cao không nắm được những gì thực sự đang diễn ra trong doanh nghiệp.

Do phải chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động do bộ phận mình phụ trách nên các nhà quản trị có xu hướng quá chú trọng vào lợi nhuận ngắn hạn mà không quan tâm đến những hoạt động đầu tư có ý nghĩa dài hạn cho doanh nghiệp như nghiên cứu và phát triển hay nghiên cứu marketing.

Xu hướng chú trọng vào lợi nhuận ngắn hạn có thể dẫn các nhà quản trị không quan tâm đến vấn đề cạnh tranh với các đối thủ của mình trên thị trường mà lại quan tâm tới tranh giành những nguồn lực quý hiếm trong doanh nghiệp với các bộ phận khác, điều này làm giảm hiệu quả của toàn bộ tổ chức.

+Việc duy trì và phát triển một hình ảnh nhất quán về doanh nghiệp hoặc việc sử dụng chung một nhãn hiệu là khó khăn cho một tổ chức có nhiều đơn vị kinh doanh chiến lược.

Nguồn: Quantri.vn (Biên tập và hệ thống hóa)

 

 

 

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn