Khởi NghiệpChiến LượcNhân SựMarketing và Bán HàngCông NghệTài ChínhKỹ Năng

Kết quả

Cấu trúc chức năng:

Khái niệm về tuyến chức năng của F. Taylor là kết quả của việc có sự tham gia của các chuyên gia - những người được giao một phần quyền lực. Việc phân chia quyền hạn theo chức năng bắt nguồn từ nguyên tắc "Mỗi người có một vị trí, mỗi vị trí một người". điều đó đòi hỏi phạm vi chính xác về năng lực của mỗi bộ phận.

Trong hệ thống cấu trúc chức năng đường vận động cũa việc giao nhiệm vụ ra mệnh lệnh và thông báo không được xác định theo một đường thẳng mà theo hình thức nhiệm vụ.

-Ưu điểm:

+Sử dụng được các chuyên gia để đáp ứng được sự phức tạp của vấn đề quản trị theo chuyên môn

+Tập trung được năng lực trong các hoạt động chuyên sâu.

-Nhược điểm:

+Nhiều chỉ huy, nguồn gốc của mâu thuẫn

+Có sự khó khăn trong việc phối hợp giữa các bộ phận

+Phân tán trách nhiệm, làm yếu tính năng động của cá nhân

 

Nguồn: Quantri.vn (Biên tập và hệ thống hóa) 

 

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn