Khởi NghiệpChiến LượcNhân SựMarketing và Bán HàngCông NghệTài ChínhKỹ Năng

Kết quả

Cấu trúc đơn giản:

Cấu trúc đơn giản là một trong những dạng cấu trúc tổ chức đầu tiên, nó thường được áp dụng trong các tổ chức nhỏ: tổ chức sản xuất kinh doanh những chủng loại sản phẩm đơn giản, rất hẹp và là dạng của tổ chức trong đó nhà quản trị - người chủ ra hầu hết các quyết định. Nhà quản trị cố gắng giám sát mọi hoạt động trong tổ chức, việc hợp tác của các thành viên chủ yếu là phi chính thức dưới sự giám sát và chỉ đạo trực tiếp của nhà quản trị. Quyền ra quyết định được tập trung một cách cao độ, có rất ít sự chuyên môn hóa nhiệm vụ nghĩa là có ít các quy định và thủ tục. Điều này có nhĩa là mức độ chính thức hóa rất thấp và hệ thống thông tin là không phức tạp.

Mặc dù nhà quản trị cấp cao luôn luôn có mức độ tham gia rất cao trong tất cả các hoạt động của tổ chức, các nhân viên luôn luôn được sử dụng để hỗ trợ trong việc chỉ đạo các hoạt động hàng ngày.

-Ưu điểm của cấu trúc đơn giản thể hiện ở sự năng động của nó, vì nhỏ và tập trung hóa cao độ nên các doanh nghiệp theo cấu trúc đơn giản có thể nhanh chóng tận dụng các cơ hội của thị trường. Cấu trúc với ít tầng nấc trung gian cho phép thông tin trực tiếp và nhanh. Do đó, những chiến lược sản phẩm mới có thể được thực hiện một cách nhanh chóng.

Sự đơn giản của cấu trúc cho phép loại trừ những rắc rối trong hợp tác giữa các bộ phận và cá nhân – điều thường hay xảy ra trong các tổ chức phức tạp.

Do những ưu điểm trên mà cấu trúc giản đơn luôn có sự vượt trội hơn các tổ chức lớn, phức tạp.

-Nhược điểm nổi bật của cấu trúc đơn giản là do nó có mức độ chính thức hóa thấp nên các cá nhân có thể không hiểu biết một cách rõ ràng những trách nhiệm và nghĩa vụ của họ. Điều này thường dẫn đến những xung đột và nhầm lẫn trong tổ chức.

Do thiếu các quy định nên các cá nhân trong tổ chức có thể hành động chỉ vì quyền lợi cá nhân của họ, từ đó dẫn đến sự suy giảm về động viên và sự thỏa mãn cũng như dẫn tới việc sử dụng không có hiệu quả các nguồn lực của tổ chức. Hơn nữa, cấu trúc đơn giản, ít tầng nấc trung gian cũng có thể tạo ra ít cơ hội thăng tiến cho các thành viên trong tổ chức. Điều này sẽ gây ra những khó khăn trong tuyển mộ và duy trì nguồn nhân lực có chất lượng cao vào tổ chức.

 

Nguồn: Quantri.vn (Biên tập và hệ thống hóa) 

 

 

 

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn