Khởi NghiệpChiến LượcNhân SựMarketing và Bán HàngCông NghệTài ChínhKỹ Năng

Khái niệm phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin

Chủ đề Đào tạo và phát triển2014-11-09 22:42:57
Người đặt câu hỏi: Trần Văn Thắng

Tôi xin đưa ra một khái niệm.

Mong các chuyên gia đưa ra nhận định và đánh giá để tôi có khái niệm chính xác nhất

Phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin là quá trình nâng cao kỹ năng, năng lực về công nghệ thông tin cho nguồn nhân lực nhằm nâng cao năng suất lao động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực kinh tế khác.

Xin cảm ơn

 

Đăng ký chuyên gia

 

0 Comments

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn

Tư vấn phổ biến