Khởi NghiệpChiến LượcNhân SựMarketing và Bán HàngCông NghệTài ChínhKỹ Năng

Sơ đồ PERT và xác định đường Găng

Chủ đề Nhân Sự2014-11-08 10:08:41
Người đặt câu hỏi: Lê Thị Nga

Tên công việc

Thời gian (tháng)

Thứ tự thực hiện

A

3

Ngay từ đầu

B

4

Ngay từ đầu

C

4

Từ đầu

D

5

Sau A

G

5

Sau D

H

9

Sau A

F

7

Sau B,G

I

6

Sau C

K

3

Sau F

L

10

Sau F

M

9

Sau F,I

N

7

Sau H,K

P

12

Sau L,M,N

Yêu cầu là vẽ sơ đồ pert và xác định đường găng.

Đăng ký chuyên gia

 

0 Comments

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn

Tư vấn phổ biến