Khởi NghiệpChiến LượcNhân SựMarketing và Bán HàngCông NghệTài ChínhKỹ Năng

Khung năng lực

Chủ đề Nhân Sự2014-10-24 08:15:03
Người đặt câu hỏi: Nguyễn Tấn Sang

Kính gửi: Quantri.vn

Em tên Nguyễn Tấn Sang, đang công tác tại Phòng Tổ chức Nhân sự Công ty Điện lực Bình Phước, em đang xây dựng quy chế tiền lương 3P và khung năng lực cho cán bộ quản lý, nhân viên trong Công ty nhưng lần đầu xây dựng chưa có kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn còn hạn chế. Kính mong Th.S cho em lời khuyên, hướng dẫn giúp.

Rất mong nhận được sự quan tâm, giúp đỡ.

Em thành thật cảm ơn.

Trân trọng!

Đăng ký chuyên gia
Vinh

Thông thường việc xây dựng khung năng lực được xác định tuần tự như sau:

1.> Xây dựng chiến lược doanh nghiệp

2.> Từ chiến lược doanh nghiệp xây dựng chiến lược nhân sự

3.> Từ chiến lược nhân sự xây dựng khung năng lực.

Bạn có thể liên hệ anh Linh, Giáo sư, Tiến sỹ trường Đại học Kingston, tác giả của một số bài viết sau có link ở dưới

Mối liên hệ giữa Khung năng lực và thẻ điểm cân bằng: Phần I https://www.ihcm.vn/tin-tuc/tin-tuc/quan-tri-doanh-nghiep/657-moi-quan-he-giua-khung-nang-luc-va-the-diem-can-bang-phan-i.html, Phần II https://www.ihcm.vn/tin-tuc/tin-tuc/quan-tri-doanh-nghiep/677-moi-quan-he-giua-khung-nang-luc-va-the-diem-can-bang-phan-ii.html

Các loại chỉ số KPI: https://www.ihcm.vn/tin-tuc/tin-tuc/quan-tri-doanh-nghiep/669-chi-so-kpi-truoc-va-sau-ung-dung-trong-the-diem-can-bang.html

Những ngộ nhận về KPI https://www.ihcm.vn/tin-tuc/tin-tuc/quan-tri-doanh-nghiep/589-nhung-ngo-nhan-khi-thiet-lap-chi-tieu-kpi-trong-doanh-nghiep.html

 

 

 

 

 

1 Comments

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn

Tư vấn phổ biến