Khởi NghiệpChiến LượcNhân SựMarketing và Bán HàngCông NghệTài ChínhKỹ Năng

Hỏi về hành vi khách hàng

Chủ đề Marketing và Bán Hàng2014-10-22 23:26:06
Người đặt câu hỏi: Tachibana San

Tôi xin nhờ ban quản trị giúp cho là những lý thuyết của Philip Kotler và Levy có thể được tìm thấy trong sách tài liệu nào và có thể tìm kiếm ở đâu, và tôi có thể tìm hiểu về những lý thuyết hành vi người tiêu dùng và các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng ở những tài liệu, giáo trình nào là phù hợp để thực hiện đề tài tìm hiểu những yếu tố ảnh hưởng đến xu hướng tiêu dùng .

xin cảm ơn rất nhiều ! 

Đăng ký chuyên gia

 

0 Comments

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn

Tư vấn phổ biến