Khởi NghiệpChiến LượcNhân SựMarketing và Bán HàngCông NghệTài ChínhKỹ Năng

Quản lý các yếu tố cơ bản trong SXKD của DN

Chủ đề Kỹ Năng2014-08-06 09:42:57
Người đặt câu hỏi: vu minh duong

Kính gửi QuanTri.vn,

Xin các chuyên gia cho ý kiến về việc quản lý các yếu tố cơ bản trong sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, cụ thể: Quản lý máy móc, trang thiết bị; Quản lý nhân lực; Quản lý nguyên vật liệu trong doanh nghiệp.

Các Anh/chị nào biết trả lời giùm.

Trân trọng cảm ơn!

Xin chào bạn Vũ Minh Dương,

Theo mô hình chuỗi giá trị (Value Chain) của Micheal Porter thì các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm:

Hoạt động bổ trợ

  • Cơ sở hạ tầng
  • Quản trị Nhân sự
  • Ứng dụng khoa học kỹ thuật
  • Mua sắm

Hoạt động chính

  • Hoạt động chuyển nguyên vật liệu hoặc chuẩn bị các yếu tố đầu vào để chuẩn bị cho sản xuất hoặc dịch vụ.
  • Tổ chức vận hành hoạt động sản xuất hoặc dịch vụ
  • Sau khi sản xuất xong, tổ chức các yếu tố để đưa sản phẩm hoặc dịch vụ ra thị trường.
  • Thực hiện công tác Marketing và bán hàng để bán được hàng.
  • Dịch vụ sau bán hàng.

Bạn tìm hiểu thêm tại đây: http://quantri.vn/dict/details/9950-ly-thuyet-chuoi-gia-tri-hoac-day-chuyen-gia-tri

Chúc bạn thành công.

 

"Tôi có một MỤC TIÊU CUỘC ĐỜI là giúp các nhà quản trị hiện tại và tương lai "HIỂU LÝ THUYẾT và BIẾT THỰC HÀNH""

Sáng lập hệ thống chuyên sâu cho ngành Quản Trị:

Liên hệ với tôi qua Email: dungnv@quantri.vn

 

Lê Văn Lục

Quản lý nhân sự là vấn đề cốt lõi, nhìn lại bài học của FPT chúng ta thấy

25 năm, với 12 nhân sự giỏi, chủ yếu là TS toán học từ ĐH tổng hợp Lomonoxop

nay đã có khoảng 15,000 CB nhân viên và doanh số hàng năm hiện tại hơn 1 tỉ USD

 

1 Comments

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn

Tư vấn phổ biến