Khởi NghiệpChiến LượcNhân SựMarketing và Bán HàngCông NghệTài ChínhKỹ Năng

phát triển kinh tế

Chủ đề Lập kế hoạch2014-06-12 20:02:24
Người đặt câu hỏi: Lê Dung

Xin gửi QuanTri.vn

Giải phảp cơ bản để thúc đấy sản xuất hàng hóa ở vùng sâu vùng xa việt nam hiện nay?

Xin chân thành cảm ơn.

 

Đăng ký chuyên gia

 

0 Comments

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn

Tư vấn phổ biến