Khởi NghiệpChiến LượcNhân SựMarketing và Bán HàngCông NghệTài ChínhKỹ Năng

Các hình thức tham dự Đại hội đồng cổ đông của cổ đông

Chủ đề Khởi Nghiệp2013-08-28 11:01:39
Người đặt câu hỏi: Nhung Trần

Cổ đông có thể tham dự Đại hội đồng cổ đông theo các hình thức nào vậy admin? Xin cảm ơn.

Chào bạn,

1.Cổ đông có thể tham dự Đại hội đồng cổ đông theo một trong các hình thức sau đây:

a) Trực tiếp tham gia dự họp Đại hội đồng cổ đông.

b) Gửi phiếu biểu quyết bằng thư đảm bảo đến Hội đồng quản trị chậm nhất 01 ngày trước khi khai mạc cuộc họp. Trong trường hợp này, trưởng ban kiểm phiếu của Đại hội đồng cổ đông có quyền mở phiếu biểu quyết của cổ đông đó.

c) Uỷ quyền cho người khác dự họp Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp cổ đông là tổ chức không có người đại diện theo ủy quyền theo quy định tại khoản 3 Điều 96 của Luật Doanh nghiệp thì ủy quyền người khác dự họp Đại hội cổ đông.

2. Trường hợp cổ đông dự họp là người có liên quan không có quyền biểu quyết, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về vấn đề đó được thông qua khi có ít nhất 65% hoặc 75% tổng số phiếu biểu quyết tương ứng theo quy định tại các điểm a và b khoản 3 Điều 4 của Luật Doanh nghiệp.

Chúc bạn một ngày tốt lành.

Những câu hỏi chưa đủ điều kiện trả lời (khó hiểu, vi phạm quy định về đặt câu hỏi) sẽ được phản hồi bằng tài khoản này. Sau khi điều chỉnh nội dung, nếu đủ điều kiện sẽ được chuyển đến các chuyên gia.

 

 

0 Comments

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn

Tư vấn phổ biến