Khởi NghiệpChiến LượcNhân SựMarketing và Bán HàngCông NghệTài ChínhKỹ Năng

Xây dựng nhóm lãnh đạo hiệu quả

Chủ đề Kỹ Năng2014-05-29 11:24:09
Người đặt câu hỏi: Phùng Dũng

Kính gửi QuanTri.vn,

Để xây dựng một doanh nghiệp mới thành công, cần phải xây dựng nhóm lãnh đạo hiệu quả. Chuyên gia QuanTri.vn cho biết nhóm lãnh đạo doanh nghiệp hiệu quả phải như thế nào? 

Em xin cảm ơn.

Xin chào bạn Phùng Dũng,

Nhóm lãnh đạo trong một doanh nghiệp được hiểu là những nhà quản lý chịu trách nhiệm trong việc điều hành doanh nghiệp, đạt mục tiêu quản trị và mục tiêu lợi nhuận.

Những đặc điểm của nhà quản trị thành công có rất nhiều định nghĩa. Theo tôi, những đặc điểm mà trên thực tế tổ chức của tôi cần bao gồm:

1. Có năng lực quản lý

Năng lực quản lý được hiểu là khả năng hoạch định, tổ chức, lãnh đạo (đôn đốc, nhắc nhở, khích lệ) và kiểm tra.

Năng lực quản lý còn được đánh giá bởi khả năng hoàn thành mục tiêu quản lý được định ra từ giai đoạn hoạch định ban đầu. Trên thực tế mục tiêu quản lý bao gồm cả mục tiêu bình ổn tổ chức, phát triển doanh số và phát triển thị trường.

2. Có năng lực lãnh đạo:

Đảm bảo được năng lực trong các hoạt động:

-Hoạt động ra quyết định và mệnh lệnh.

-Hoạt động hướng dẫn của người chỉ huy.

-Hoạt động phối hợp và điều hành.

-Hoạt động đôn đốc, nhắc nhở.

-Hoạt động động viên và khuyến khích.

3. Khả năng phối hợp nhóm

Sự kết nối giữa các nhà quản trị cấp cao là đặc biệt quan trọng trong tổ chức. Một tổ chức không thể phát triển nếu không có sự phối hợp giữa các phòng ban, sự phối hợp giữa các nhà quản trị cấp cao, sự phối hợp giữa nội bộ nhân viên và các các đơn vị liên quan (stake holder).

4. Năng lực bán hàng

Dù làm việc gì thì các nhà quản trị cũng cần năng lực bán hàng. Khi bạn thuyết phục nhân viên, bạn đang bán ý tưởng của mình. Khi bạn gặp khách hàng, bạn đang bán sản phẩm, khi bạn làm việc với cổ đông, bạn đang bán kế hoạch của công ty... nếu không có năng lực bán hàng, thì tuyệt đối doanh nghiệp sẽ không có doanh thu để tồn tại. Điều này đúng cho cả doanh nghiệp lợi nhuận và phi lợi nhuận.

4 năng lực trên đây là 4 năng lực mà khi xây dựng công ty hoặc mời gọi cổ đông, tôi đều quan tâm, chú ý và đánh giá. Hy vọng rằng nó cũng sẽ ứng dụng được trong trường hợp của bạn.

Chúc bạn thành công.

 

"Tôi có một MỤC TIÊU CUỘC ĐỜI là giúp các nhà quản trị hiện tại và tương lai "HIỂU LÝ THUYẾT và BIẾT THỰC HÀNH""

Sáng lập hệ thống chuyên sâu cho ngành Quản Trị:

Liên hệ với tôi qua Email: dungnv@quantri.vn

 

 

0 Comments

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn

Tư vấn phổ biến