Khởi NghiệpChiến LượcNhân SựMarketing và Bán HàngCông NghệTài ChínhKỹ Năng

Kế hoạch sản xuất

Chủ đề Lập kế hoạch2014-05-16 10:08:36
Người đặt câu hỏi: Lan Tron

Chào anh!

Em là sinh viên mới ra trường đang làm nhân viên kế hoạch tại công ty. Công ty em đang có nhà máy chuẩn bị vào hoạt động. Em được cấp trên giao nhiệm vụ lập kế hoạch sản xuất nhưng vì chưa có kinh nghiệm cũng như chưa có sự va chamj thực tế nào nên em muốn a tư vấn từng bước làm ạ. Hiện tại trong tay em chỉ mới có sản lượng phải sản xuất và định mức khi sản xuất ra 1 sản phẩm.

Em chân thành cảm ơn a!

Dear all,

 
Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Tôi
 
Việc lập KHSX rất quan trọng và tất cả Nhà máy, Công ty sẽ chạy theo kế hoạch của bạn
 
Tôi thông tin cho bạn như sau về việc lập kế hoạch sản xuất (Trình tự và cách làm) như sau
 1. Dự báo sớm từ khách hàng (Forecast) - - -> Demand
 • Số lượng (Q'ty)    = = => Requested based
 • Chủng loại           = = => Model, Type
 • Thời gian giao hàng (Right time) = = => On Time Delivery (O.T.D) - Reply based/ Return Forecast (RTF)
      2. Tính toán đầu tư và thay đổi khi KHSX thay đổi (Tăng hoặc giảm) từ khách hàng theo Forecast nhận được (BP) = = => Báo cáo Ban Giám Đốc (BOD)
 • Tăng năng lực sản xuất (4M control): Mua thêm máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu, tuyển nhân lực ... Đáp ứng dự báo sớm từ khách hàng
 • Cắt giảm, thay thế khi vòng đời model có thể kế thúc (Investment & Disposal planning)
 • Các hệ thống áp dụng: ERP, SAP ... nếu có 
      3.  Triển khai KHSX tới các Phòng ban, bộ phận
 • Phát hành bảng KHSX tới tất cả các bộ phận liên quan (Bảng KHSX đã đảm bảo kế hoạch xuất hàng) 
 • Hợp tác với Bộ phận mua hàng, nguyên vật liệu = = => Đảm bảo Nguyên vật liệu sản xuất (Kế hoach Nguyên vật liệu), Lead time
 • Hợp tác với Phòng Nhận sự va Sản xuất về loại hình Ca Sản xuất (Phù hợp và đủ kế hoạch) = = => Lưu ý luật lao động (C & B)
 • Hợp tác với Bộ phận Kỹ thuật sản xuất: Đảm bảo quy trình sản xuất (Production flow standard) 
 • Hợp tác với Bộ phận chât lượng về tính khả thi khi sản xuất hàng loạt (Cp. Cpk ...)
 • Hợp tác với Bộ phận thiết bị về tính khả thi khi sản xuất hàng loạt
 • Hợp tác với Bộ phận sản xuất để đưa ra Capacity định mức tiêu chuẩn (Kế hoạch nhân lực)
 • Theo dõi mức độ hoàn thành KHSX và lập Kế hoạch chạy bù (Recovery plan) (Nếu cần): Ngày, Tuần, Tháng, Quý, Năm ... 
 • Tổ chức Họp định kỳ: đưa ra các vấn đề phát sinh hàng ngày và phương án khắc phục (Các phòng ban)
      4. Năng lực sản xuất - Định mức sản xuất (Capacity)
 • Hợp tác với Bộ phận sản xuất = = => Lập bảng Capacity standard (Tact time), Lead time
 • Hợp tác với Bộ phận Sản xuất và kỹ thuật sản xuất về kế hoạch cải tiến Capacity (Nếu cần)
 • Hợp tác với Bộ phận chât lượng về tình hình chất lượng sản phẩm
     5. Công việc hàng ngày của nhóm KHSX (PC):
 • Lien tuc dieu chinh KHSX
 • Lịch xuất hàng, Lead time giao hang
 • Cách thức vận chuyển (logistic): Sea, Air, Đường bộ (Transportation fee ...)
 • Quản lý tồn kho (Safety stock)
 • Quản lý kiểm kê (Inventory): Ngày, tuần, tháng, quý, năm ... Tùy theo yêu cầu của bạn
 • Xử lý Claim từ khách hàng: Chất lượng, hàng trả về, hàng bù (RMA)
 • Kỹ thuật bảo quản hàng hóa (Nhiệt độ, độ ẩm, sạch ....) tùy theo sản phẩm yêu cầu
 • Quản lý hàng tồn công đoạn (W.I.P)
     6. Quản trị rủi do (Risk managements) = = => Quản lý bằng KPI
 • Mức độ hoàn thành KHSX, xuất hàng
 • Số lần Claim từ khách hàng (hàng trả về, xuất bù)
 • Các bất thường trong sản xuất và nguyên vật liệu
 • Lịch xuất hàng bị sai lệch (Logistic, Hải quan - Custom)
 • Quản lý các thay đổi từ khách hàng (Xuất hiện hàng cũ, mới ...)
 • Tăng và giảm đột biến (Sales bất thường) ứng phó ra sao - - -> Negociation
Tran trọng
 
M.H 

Hiện nay đang làm Trưởng Phòng Quản lý Nhà máy sản xuất

Đang theo học Thạc sĩ Kinh tế và Quản trị Kinh doanh (MBA) Đai học Bách khoa Hà Nội

 

 

0 Comments

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn

Tư vấn phổ biến