Khởi NghiệpChiến LượcNhân SựMarketing và Bán HàngCông NghệTài ChínhKỹ Năng

Các điều khoản trong hợp đồng kinh tế

Chủ đề Khởi Nghiệp2013-08-27 14:40:21
Người đặt câu hỏi: Đình Long

Trong một hợp đồng kinh tế thường có các điều khoản nào? Cảm ơn.

Chào bạn,

1. Hợp đồng kinh tế bao gồm các điều khoản sau đây:

a) Ngày, tháng, năm ký hợp đồng kinh tế; tên, địa chỉ, số tài khoản và ngân hàng giao dịch của các bên; họ, tên người đại diện, người đứng tên đăng ký kinh doanh;

b) Đối tượng của hợp đồng kinh tế tính bằng số lượng, khối lượng hoặc giá trị quy ước đã thỏa thuận;

c) Chất lượng, chủng loại, quy sách, tính đồng bộ của sản phẩm, hàng hóa hoặc yêu cầu kỹ thuật công việc;

d) Gía cả;

e) Bảo hành;

f) Điều kiện nghiệm thu, giao nhận;

g) Phương thức thanh toán

h) Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng kinh tế;

i) Thời hạn có hiệu lực của hợp đồng kinh tế;

j) Các biện pháp đảm bảo thực hiện hợp đồng kinh tế;

k) Các thỏa thuận khác.

Các điều khoản quy định tại các điểm a, b, c, d, khoản 1 là điều khoản chủ yếu của các hợp đồng kinh tế. Các điều khoản khác liên quan trực tiếp đến đặc điểm của từng loại hợp đồng kinh tế cũng là điều khoản chủ yếu của loại hợp đồng kinh tế đó.

Chúc bạn một ngày tốt lành.

Những câu hỏi chưa đủ điều kiện trả lời (khó hiểu, vi phạm quy định về đặt câu hỏi) sẽ được phản hồi bằng tài khoản này. Sau khi điều chỉnh nội dung, nếu đủ điều kiện sẽ được chuyển đến các chuyên gia.

 

 

0 Comments

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn

Tư vấn phổ biến