Khởi NghiệpChiến LượcNhân SựMarketing và Bán HàngCông NghệTài ChínhKỹ Năng

Chào bán cổ phần

Chủ đề Mua bán Sát nhập2013-08-27 11:40:32
Người đặt câu hỏi: Parky

Có bao nhiêu cách có thể chào bán cổ phần vậy admin? Cảm ơn.

Chào bạn,

1. Công ty cổ phần thực hiện chào bán cổ phần theo một trong các phương thức sau đây:

a) Thông qua phương tiện thông tin đại chúng, kể cả Internet;

b) Chào bán cho từ một trăm nhà đầu tư trở lên, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;

c) Chào bán cho một số lượng nhà đầu tư đã được xác định;

d) Chào bán cho dưới một trăm nhà đầu tư đã được xác định.

2. Hồ sơ, trình tự, thủ tục và điều kiện chào bán cổ phần thực hiện theo quy định có liên quan của pháp luật về chứng khoán.

3. Sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phần, công ty đăng ký lại vốn điều lệ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

Chúc bạn một ngày tốt lành.

Những câu hỏi chưa đủ điều kiện trả lời (khó hiểu, vi phạm quy định về đặt câu hỏi) sẽ được phản hồi bằng tài khoản này. Sau khi điều chỉnh nội dung, nếu đủ điều kiện sẽ được chuyển đến các chuyên gia.

 

 

0 Comments

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn

Tư vấn phổ biến