Khởi NghiệpChiến LượcNhân SựMarketing và Bán HàngCông NghệTài ChínhKỹ Năng

Kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa là như thế nào

Chủ đề Khởi Nghiệp2013-08-27 10:28:23
Người đặt câu hỏi: Đình Long

Tôi muốn hỏi Kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa là gì? Mong admin nói cụ thể. Xin cảm ơn.

Chào bạn,

Những đặc trưng bản chất của nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta gồm:

Một là, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một kiểu tổ chức nền kinh tế trong quá trình đi lên chủ nghĩa xã hội từ một nước nông nghiệp lạc hậu, kinh tế còn kèm phát triển. Kiểu tổ chức nền kinh tế này nhằm nhanh chóng đưa nước ta đạt đến mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn mình".

Hai là, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một nền kinh tế gồm nhiều thành phần, trong đó, kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo. Các thành phần kinh tế đều vận động theo định hướng chung và theo khuôn khổ pháp luật của nhà nước xã hội chủ nghĩa.

Ba là, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa thực chất là kiểu tổ chức nền kinh tế vừa dựa trên những nguyên tắc và quy luật của kinh tế thị trường, vừa dựa trên những nguyên tắc và bản chất của chủ nghĩa xã hội.

Bốn là, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là mô hình kinh tế "mở" cả với bên trong và bên ngoài. Tồn tại trong nhiều hình thái kinh tế - xã hội, hoạt động của cơ chế thị trường không chỉ chịu sự tác động của quy luật kinh tế thị trường nói chung, mà còn chịu sự chi phối của quy luật kinh tế đặc thù của phương thức sản xuất chủ đạo.

Chúc bạn một ngày tốt lành.

Những câu hỏi chưa đủ điều kiện trả lời (khó hiểu, vi phạm quy định về đặt câu hỏi) sẽ được phản hồi bằng tài khoản này. Sau khi điều chỉnh nội dung, nếu đủ điều kiện sẽ được chuyển đến các chuyên gia.

 

 

0 Comments

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn

Tư vấn phổ biến