Khởi NghiệpChiến LượcNhân SựMarketing và Bán HàngCông NghệTài ChínhKỹ Năng

Phát hành trái phiếu

Chủ đề Chứng khoán2014-03-25 04:52:44
Người đặt câu hỏi: hương lan

Xin gửi Quantri.vn,

Bất lợi và thuận lợi khi phát hành trái phiếu và cổ phiếu thường.

Xin cảm ơn.

Dear ban Huong lan

Ban can xac dinh dang dung o vi tri nao va hing thuc phat hanh ra sao. Vi doi voi vi tri khac nhau va hinh thu phat hanh khac nhau thi se co nhung uu diem va nhuoc diem khac nhau. Do vay ban can cung cap them thong tin de co the tra loi chi h xac. Vi du: ban dang dung o vi tri nha dau tu hay vi tri ban giam doc. Ngoai ra ban phat hanh co phoeu moi  theo hinh thuc: tan von dau tu hay chia co tuc bang co phieu hay chia tach co phieu. Vi moi muc dich va hinh thuc khac nhau se anh huong khac nhau den quyen loi va trach nhiem cua cac ben lien quan.

regards

Chuyên gia Tài chính.

Giảng viên Đại học UBIS Thụy Sĩ

 

0 Comments

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn

Tư vấn phổ biến