Khởi NghiệpChiến LượcNhân SựMarketing và Bán HàngCông NghệTài ChínhKỹ Năng

Vấn đề tăng lương

Chủ đề Lương bổng và đãi ngộ2014-03-20 22:36:38
Người đặt câu hỏi: Nguyễn Thị Hiền

Xin chào Quantri.vn!

Khi bàn về tăng lương trong cuộc họp xem xét đánh giá thành tích thì nhà quản trị nên thảo luận những vấn đề gì?

Xin cảm ơn! 

Xin chào bạn Nguyễn Thị Hiền,

Khi bàn về tăng lương trong buổi họp xem xét kết quả thành tích, nhà quản trị thường bàn những vấn đề:

1. Quy định và tiêu chuẩn đánh giá thành tích.

2. Phương pháp đánh giá thành tích.

3. Kết quả đánh giá thành tích của cá nhân.

4. Phân tích kết quả đánh giá thành tích: Những điều đạt được, những điều chưa đạt được, kế hoạch đào tạo và phát triển tiếp theo.

5. Quy định tăng lương.

6. Mối quan hệ giữa đánh giá thành tích và tăng lương. Mức độ nào thì tăng bao nhiêu.

7. Ghi nhận ý kiến của nhân viên về kết quả đánh giá.

8. Thông báo kết quả tăng lương sau khi đánh giá.

Hy vọng câu trả lời giải quyết các thắc mắc của bạn.

"Tôi có một MỤC TIÊU CUỘC ĐỜI là giúp các nhà quản trị hiện tại và tương lai "HIỂU LÝ THUYẾT và BIẾT THỰC HÀNH""

Sáng lập hệ thống chuyên sâu cho ngành Quản Trị:

Liên hệ với tôi qua Email: dungnv@quantri.vn

 

 

0 Comments

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn

Tư vấn phổ biến