Khởi NghiệpChiến LượcNhân SựMarketing và Bán HàngCông NghệTài ChínhKỹ Năng

So sánh các hình thức trung gian trong thương mại điện tử

Chủ đề Marketing Online2014-03-20 11:57:59
Người đặt câu hỏi: phạm thị thoa

Xin chào Quantri.vn

So sánh , trình bày ưu nhược điểm các hình thức trung gian trong thương mại điện tử? 

lợi ích mà đối tượng trung gian mang lại trong giao dịch trực tuyến là gì?

xin cảm ơn!

 

Xin chào bạn Phạm Thị Thoa,

Có nhiều cách tiếp cận khái niệm trung gian trong thương mại điện tử và kinh tế Internet. Theo cách tiếp cận của Trung tâm nghiên cứu và thương mại điện tử tại trường đại học Texas www.Internetindicators.com thì Kinh tế Internet có 4 lớp, trong đó 3 lớp đầu là lớp nền tảng, còn lớp 4 là lớp trung gian. Cụ thể:

Các lớp của nền kinh tế Internet Lớp 1: Hạ
tầng Internet:
Các công ty
cung cấp
phần cứng,
phần mềm và
thiết bị mạng
cho Internet
và trang web
(WWW)
Lớp 2: Hạ
tầng ứng
dụng
Internet. Các
công ty làm
ra các sản
phẩm phần
mềm hỗ trợ
cho việc giao
dịch qua
trang Web;
các công ty
cung cấp
thiết kế phát
triển trang
web và dịch
vụ tư vấn
Lớp 3: Trung
gian Internet:
Các công ty
kiên kết người
mua và người
bán trên mạng;
các công ty
cung cấp nội
dung trang
web; các công
ty cung cấp thị
trường mạng
mà giao dịch
thương mại
điện tử có thể
được thực hiện
Lớp 4:
Thương mại
Internet: Các
công ty bán
sản phẩm
hoặc dịch vụ
trực tiếp tới
khách hàng
hoặc các
doanh nghiệp
Hình thái công ty Mạng
Phần
cứng/Phần
mềm
Phát triển
đường dây
Sản xuất
phần cứng
Máy tính và
máy chủ
Cung cấp
mạng trục
Internet
Cung cấp
dịch vụ
Internet
(ISPs)
Bán các sản
phẩm bảo
mật
Sản xuất cáp
quang
Ứng dụng
thương mại
Internet
Phát triển
trang web
Phần mềm
Tư vấn
Internet
Đào tạo trên
mạng
Phần mềm
tìm kiếm
Cơ sở dữ liệu
trên web
Đa truyền
thông
Ứng dụng
Tạo ra thị
trường theo
trục dọc
Các ngành
Du lịch trên
mạng
Đại lý
Môi giới trên
mạng
Nội dung
Tập hợp
Quảng cáo
trên mạng
Môi giới
Cung cấp cổng
nội dung
Bán hàng
trên mạng
Giải trí trên
mạng và các
dịch vụ
chuyên
nghiệp
Sản xuất
Bán vé máy
bay
Các công ty
thu phí
Ví dụ

CISCO

AOL

AT&T

ADOBE

MICROSOFT

IBM

FACEBOOK

YAHOO!

GOOGLE

AMAZONE

DELL

Ngoài ra, còn có cách tiếp cận khác là tiếp cận đúng theo nghĩa Trung gian khi xét mối quan hệ giữa tổ chức thương mại điện tử. Cụ thể họ phân các hình thức ra làm B2B, B2C, B2G, G2G... và các tổ chức "đứng giữa" thường là các tổ chức làm dịch vụ thanh toán hoặc những sàn giao dịch... Cụ thể cách tiếp cận này sẽ theo lý thuyết sau:

Theo Uỷ ban châu Âu: "Thương mại điện tử được hiểu là việc thực hiện hoạt động kinh doanh qua các phương tiện điện tử. Nó dựa trên việc xử lý và truyền dữ liệu điện tử dưới dạng text, âm thanh và hình ảnh".

Thương mại điện tử được xem là sự mô phỏng của Thương mại truyền thống. Theo đó, tham gia giao dịch thương mại sẽ có ít nhất 2 bên tham gia, bao gồm : người bán và người mua. Tùy theo đối tượng tham gia, giao dịch TMĐT có sự phân chia thành:


· Người tiêu dùng
o C2C (Consumer-To-Comsumer) Người tiêu dùng với người tiêu dùng
o C2B (Consumer-To-Business) Người tiêu dùng với doanh nghiệp
o C2G (Consumer-To-Government) Người tiêu dùng với chính phủ


· Doanh nghiệp
o B2C (Business-To-Consumer) Doanh nghiệp với người tiêu dùng
o B2B (Business-To-Business) Doanh nghiệp với doanh nghiệp
o B2G (Business-To-Government) Doanh nghiệp với chính phủ
o B2E (Business-To-Employee) Doanh nghiệp với nhân viên


· Chính phủ
o G2C (Government-To-Consumer) Chính phủ với người tiêu dùng
o G2B (Government-To-Business) Chính phủ với doanh nghiệp
o G2G (Government-To-Government) Chính phủ với chính phủ

Trong đó, các loại hình giao dịch B2B và B2C là các loại hình chiếm tỷ trọng lớn nhất và được đề cập nhiều nhất trong TMĐT.

Thương mại điện tử B2B

B2B là viết tắt của thuật ngữ Business To Business - mô hình kinh doanh thương mại điện tử trong đó giao dịch xảy ra trực tiếp giữa các doanh nghiệp với nhau. Giao dịch B2B có thể diễn ra trực tiếp giữa các doanhnghiệp hoặc thông qua một đối tác thứ ba (hay một trung gian giao dịch) đóng vai trò cầu nối giữa người mua và người bán, đồng thời tạo điều kiện để giao dịch giữa họ diễn ra thuận lợi hơn.

Các chủ thể tham gia giao dịch TMĐT B2B là các doanh nghiệp. Mục đích của các doanh nghiệp bên mua tham gia là:


Mua nguyên vật liệu, hàng hóa cho quá trình sản xuất - kinh doanh (Purchasing).

Đây là mục đích thường thấy nhất của các giao dịch giữa các doanh nghiệp. Doanh nghiệp trong quá trình sản xuất sẽ cần các nguyên liệu đầu vàohoặc trong cần hàng hóa cho quá trình thương mại hóa.

Ở đây, doanh nghiệp bên mua sẽ tham gia vào chuỗi cung ứng (supply chain) như một mắt xích trung gian.


Mua hàng hóa, dịch vụ phục vụ cho quá trình hoạt động, điều hành.


Đâylà hoạt động mà các doanh nghiệp bên mua sẽ mua các hàng hóa, dịch vụ để phục vụ cho quá trình hoạt động của Doanh nghiệp. Chẳng hạn, mua máymóc, vật tư, văn phòng phẩm, phần mềm quản lý…

Như vậy, trong hoạt động này, doanh nghiệp nằm ở cuối trong chuỗi cung ứng(đối với sản phẩm mà doanh nghiệp tiêu thụ). Doanh nghiệp cũng đóng vaitrò như 1 người tiêu dùng cuối cùng.

Mua thiết bị, linh kiện phục vụ cho hoạt động duy tu, bảo trì, sửa chữa máy móc, thiết bị, tư liệu sản xuất.

Mục đích này phát sinh khi các tư liệu sản xuất của doanh nghiệp phải bảotrì, sửa chữa. Những sản phẩm mà doanh nghiệp phải mua sắm khi đó có thểchỉ là các linh kiện cần thay thế của máy móc, nhưng các linh kiện nàysẽ rất khó kiếm trên thị trường phổ thông.

Các mô hình kinh doanh B2B chủ yếu bao gồm:

 • Thị trường/ Trung tâm giao dịch B2B (B2B e-MarketPlace) như Alibaba, IBM MarketPlace …
 • Nhà phân phối điện tử (e-Distributors) như Dell Primes, FPT Distributors.
 • Nhà cung cấp dịch vụ B2B (Services’ Providers) như Ariba, Yahoo! Business …
 • Môi giới giao dịch B2B (B2B e-Brokers) như PriceLine, …
 • Cổng thông tin (B2B Portal) như ECVN, Gophatdat …
 • Các hình thức giao dịch B2B có nền tảng chủ yếu là hoạt động trao đổi dữ liệu điện tử (EDI).

Thương mại điện tử B2C

Tập đoàn Oracle, trong tài liệu “Application Developers Guide” (2000), định nghĩa TMĐT giữa doanh nghiệp với người tiêu dùng (B2C) là “một thuật ngữ mô tả sự giao tiếp giữa các doanh nghiệp và người tiêu dùng trong việc bán hàng hoá và dịch vụ”.

Tuy nhiên, tập đoàn Sybase đưa ra định nghĩa TMĐT B2C là “khảnăng của doanh nghiệp trong việc cung ứng các sản phẩm, hàng hoá, sự hỗtrợ và thông tin trực tiếp cho người tiêu dùng cá nhân trên Internet”.

Cũng trong hoàn cảnh tương tự, IBM định nghĩa TMĐT B2C là “việc sử dụng các công nghệ trên cơ sở Web để bán hàng hoá, dịch vụ cho một người tiêu dùng cuối cùng”.

Ba định nghĩa đưa ra trên đây có điểm tương đồng là cùng xem xét B2C dưới dạng “sự giao tiếp giữa”, “khả năng của” và “việc sử dụng”, khác hẳn cách hiểu được sử dụng phổ biến hiện nay mô tả TMĐT B2C đơn giản là “việc bán hàng hoá, sản phẩm hoặc dịch vụ giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng”. TMĐT B2C bao gồm cả việc bán hàng hoá, sản phẩm và dịch vụ; đồng thời bao gồm cả việc trao đổi thông tin hai chiều giữa người sử dụng (ngườitiêu dùng) và hệ thống thương mại (doanh nghiệp).

Như vậy, tham gia vào quá trình giao dịch B2C là doanh nghiệp (đóng vai trò bên bán) và các cá nhân (hoặc hộ gia đình – đóng vai trò bên mua). Việc trao đổi giữa các doanh nghiệp và người tiêu dùng cuối cùng về hàng hoá, dịch vụ và tri thức biểu hiện (explicit knowledge) về hàng hoá, dịch vụ (hoặc các thông tin về người tiêu dùng) nhằm phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng; đổi lại sẽ thu được một khoản tiền thanh toán hoặc khả năngthu một khoản tiền tương ứng.

So với TMĐT B2B, TMĐT B2C có sự đang dạng hơn rất nhiều. Chẳng hạn như một số mô hình kinh doanh như:

 • Cổng nối (Portal) như Google, Yahoo, …
 • Nhà bán lẻ điện tử (e-Tailer) như Dell, Amazon, …
 • Nhà cung cấp nội dung (Content Providers) như Nhacso.net, VNExpress …
 • Nhà trung gian giao dịch (e-Broker) như Vatgia.com, Marofin.com …
 • Nhà tạo thị trường (Market Creator) như Chodientu.vn, …
 • Nhà cung cấp dịch vụ (Service Providers) như VNPT (dịch vụ Internet); Mobifone (dịch vụ viễn thông di động) …
 • Nhà cung cấp cộng đồng (Social Network Providers) như Yahoo! 360; Facebook, …

Theo cách tiếp cận này, những nhà trung gian giao dịch (e-broker) sẽ bao gồm các sàn giao dịch, những nhà cung cấp dịch vụ chuyển tiền, những đơn vị chuyên kinh doanh chữ ký số, các đơn vị kinh doanh mã bảo mật SSL, các hệ thống đầu số...

Lợi ích của các đối tượng trung gian này bao gồm:

1. Giúp người bán và người mua tiếp cận dễ dàng hơn.

2. Tăng cường sự tin cậy giữa người bán và người mua.

3. Đảm bảo cho giao dịch được diễn ra.

4. Bảo mật thông tin giữa người bán và người mua.

5. Phòng tránh rủi ro giả mạo trong quá trình thanh toán.

Còn về ưu và nhược điểm của các hình thức trung gian, do có quá nhiều hình thức, bạn vui lòng chọn 2 hình thức và tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích ưu và nhược.

Mong rằng câu trả lời giải đáp được thắc mắc của bạn.

"Tôi có một MỤC TIÊU CUỘC ĐỜI là giúp các nhà quản trị hiện tại và tương lai "HIỂU LÝ THUYẾT và BIẾT THỰC HÀNH""

Sáng lập hệ thống chuyên sâu cho ngành Quản Trị:

Liên hệ với tôi qua Email: dungnv@quantri.vn

 

 

0 Comments

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn

Tư vấn phổ biến