Khởi NghiệpChiến LượcNhân SựMarketing và Bán HàngCông NghệTài ChínhKỹ Năng

Vai trò của hoạch định đối với hoạt động quản trị

Chủ đề Chiến Lược2015-06-27 11:26:20
Người đặt câu hỏi: Jin Nguyễn

Kính gửi chuyên gia Quantri.vn,

Xin phân tích vai trò của hoạch định đối với hoạt động quản trị? và cơ sở cho việc hoạch định là gì?

Trân trọng.

Xin chào bạn Jin Nguyễn,

Về vai trò của hoạch định đối với hoạt động quản trị, tôi xin gửi bạn các nội dung sau:

1. Khái niệm hoạch định: http://quantri.vn/dict/details/9705-khai-niem-hoach-dinh

2. Mục đích của hoạch định: http://quantri.vn/dict/details/9706-muc-dich-cua-hoach-dinh

3. Sự cần thiết của hoạch định: http://quantri.vn/dict/details/9708-su-can-thiet-cua-hoach-dinh

4. Vai trò của công tác hoạch định: http://quantri.vn/dict/details/9707-vai-tro-cua-cong-tac-hoach-dinh-trong-quan-tri

5. Các mô hình tổng quát của hoạch định: http://quantri.vn/dict/details/9694-cac-mo-hinh-tong-quat-cua-hoach-dinh

6. Các bước của hoạch định: http://quantri.vn/dict/details/9697-cac-buoc-cua-hoach-dinh

Chúc bạn thành công.

PS. Tôi xin gửi đến bạn tài liệu nền tảng của công tác hoạch định trong quản trị.

Download file đính kèm

"Tôi có một MỤC TIÊU CUỘC ĐỜI là giúp các nhà quản trị hiện tại và tương lai "HIỂU LÝ THUYẾT và BIẾT THỰC HÀNH""

Sáng lập hệ thống chuyên sâu cho ngành Quản Trị:

Liên hệ với tôi qua Email: dungnv@quantri.vn

 

 

0 Comments

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn

Tư vấn phổ biến